5 grudnia 2018

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Choroby zawodowe – charakterystyka, rodzaje

Mianem chorób zawodowych określa się te schorzenia, których pracownik nabawił się podczas pracy. Jednocześnie, nie można powiedzieć, że każda choroba pracownika jest chorobą zawodową. To, które z  przypadłości rzeczywiście są chorobami zawodowymi, opisane jest w spisie chorób w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2002 roku. Sprawdźcie, jakie są rodzaje chorób zawodowych.

Choroby zawodowe – kto choruje najczęściej?

Choć wydawać by się mogło, że najczęściej na choroby zawodowe zapadają pracownicy fizyczni, to okazuje się, że dotykają one przede wszystkim nauczycieli. Kilka lat temu co czwarte zgłoszenie dotyczyło tych, którzy zapadali na choroby narządu głosowego. Podobne problemy mają zawodowi śpiewacy.

Kolejną grupą, która jest wyjątkowo narażona na choroby zawodowe są budowlańcy, którzy mogą zapaść na tzw. zespół wibracyjny, związany z narażeniem na długotrwałe drgania. Najbardziej narażeni są na to operatorzy młotów pneumatycznych, wiertarek przemysłowych i tokarek – wylicza nasz rozmówca reprezentujący Fundację Fortis.

Ponadto, budowlańcy chorują także na choroby układu ruchu, spowodowane mikrourazami doznanymi podczas dźwigania i przenoszenia ciężkich towarów. Należy wspomnieć także o pracownikach, którzy w pracy mają styczność z azbestem, ponieważ oni mogą zachorować na groźne, złośliwe nowotwory.

Rodzaje chorób zawodowych

Do chorób zawodowych, uznanych za takowe przez Radę Ministrów, zalicza się:

 • zatrucia ostre lub przewlekłe, bądź ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne,
 • gorączkę metaliczną,
 • pylicę płuc,
 • choroby opłucnej lub osierdzia, wywołane pyłem azbestu,
 • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli,
 • astmę oskrzelową,
 • zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych,
 • ostre uogólnione reakcje chemiczne,
 • byssinozę,
 • berylozę,
 • choroby płuc wywołane pyłem metali twardych,
 • alergiczny nieżyt nosa,
 • zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
 • przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym,
 • przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat,
 • choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego,
 • nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi,
 • choroby skóry,
 • przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy,
 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy,
 • obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości, co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz,
 • zespół wibracyjny,
 • choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia),
 • choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznym,
 • choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa (np. wirusowe zapalenie wątroby, gruźlica.