29 czerwca 2017

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Charakterystyka zawodu technik farmaceutyczny

Technicy farmaceutyczni są obecni w każdej aptece. Wbrew obiegowej opinii ich obowiązki wykraczają daleko poza wydawanie leków! Jakie zadania spoczywają na technikach farmaceutycznych i w jaki sposób przygotowują się oni do zawodu? Jakie umiejętności daje szkoła policealna na tym kierunku? Jeżeli myślisz o karierze technika farmaceutycznego, koniecznie przeczytaj!

Przygotowanie do zawodu technika farmaceutycznego

Aby zostać technikiem farmaceutycznym, trzeba ukończyć odpowiedni kierunek w medycznej szkole policealnej. Nauka trwa dwa lata i kończy się egzaminem. Jakie są oczekiwania wobec kandydatów?

Technik farmaceutyczny to zawód z pogranicza farmakologii i handlu – mówi specjalista ze szczecińskiej medycznej szkoły policealnej Dental Service. Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim dobrego ogólnego stanu zdrowia. To praca wielozadaniowa. Niezbędne są: dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość, sprawność manualna. Trzeba być skupionym, ale też mieć podzielną uwagę. Przydają się wyostrzone i wytrenowane zmysły wzroku, słuchu i węchu. Ponieważ to praca z ludźmi, konieczne są: cierpliwość, poszanowanie drugiej osoby, serdeczne nastawienie i dobra dykcja.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są: ciężkie schorzenia, poważne wady wzroku, choroby dermatologiczne, alergia oraz niepełnosprawność umysłowa i ruchowa.

Zakres obowiązków technika farmaceutycznego

Technik farmaceutyczny jest zawodem regulowanym przez ustawę Prawo farmaceutyczne. Kilkuletnia praktyka w aptece znacząco poszerza uprawnienia i otwiera nowe perspektywy. To właśnie one sprawiają, że wiele osób zastanawia się nad wyborem tego kierunku. Jaki jest zakres obowiązków technika farmaceutycznego?

Aby sprawnie wykonywać swoje zadania, musi on swobodnie posługiwać się Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, a także umiejętnie korzystać z oprogramowania aptecznego. Technik farmaceutyczny prowadzi też ewidencję przychodów i rozchodów.

Jeżeli chodzi o wydawanie leków, musi on umieć rozróżniać ich podstawowe grupy oraz postaci. Charakteryzuje ich działanie, interakcje, drogę podania i dawkowanie. Informuje pacjenta o tym, jak stosować i przechowywać lek, sam także dba o poprawne przechowywanie preparatów w aptece. Może kontrolować poprawność recepty, a nawet wykonywać leki recepturowe (z pewnymi wyjątkami) i analizować środki lecznicze pod względem jakościowym i ilościowym.

Perspektywy zawodowe technika farmaceutycznego

Po dwóch latach pracy w pełnym wymiarze czasu technik farmaceutyczny zyskuje uprawnienia określone w art. 91 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. Może samodzielnie wytwarzać i wydawać produkty lecznicze i wyroby medyczne prócz substancji: o bardzo silnym działaniu, odurzających oraz psychotropowych z grup I-P oraz II-P. Technik farmaceutyczny z trzyletnim stażem w ogólnodostępnym punkcie aptecznym może zostać kierownikiem jednego z nich.