31 października 2017

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Charakterystyka choroby tętnic obwodowych PAD

Choroba tętnic obwodowych jest to cała grupa schorzeń dotycząca naczyń tętniczych organizmu, które prowadzą do zwężenia, a z czasem całkowitej niedrożności tętnic obwodowych. Najczęściej choroba ta dotyczy kończyn dolnych. Późno wykryta i nieleczona w poważny sposób zwiększa ryzyko zawałów serca i udarów mózgu.

PAD niezwykle istotnym problemem

Choroba tętnic obwodowych już od wielu lat stanowi bardzo poważny problem kliniczny. Według prowadzonych badań w samych Stanach Zjednoczonych choruje na nią ponad 10 milionów osób, a częstość zachorowań ma stałą tendencję wzrostową. Głównym powodem stałego zwiększania się zachorowalności na PAD jest niestety prowadzony przez nas tryb życia. Mała ilość ruchu, spożywanie dużej ilości czerwonego mięsa oraz tłustych potraw, palenie papierosów, otyłość brzuszna… Wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko zachorowań na cukrzycę oraz pojawienia się nadciśnienia tętniczego, a to są główne przyczyny późniejszego powstawania zmian miażdżycowych w tętnicach dolnych.

W trakcie trwania choroby można zauważyć u pacjentów kilka charakterystycznych objawów, m.in. bolesność kończyn  w trakcie wysiłku fizycznego, zimne kończyny czy zaniki mięśniowe. Niestety dużo częściej choroba tętnic obwodowych przez bardzo długi czas przebiega całkowicie bezobjawowo i daje o sobie znać dopiero wtedy, gdy jest już bardzo zaawansowana. W takich przypadkach bardzo trudno jest już zahamować jej rozwój.

Potrzeba opracowania metod szybkiego wykrywania

Z racji podstępności choroby tętnic obwodowych oraz tego, że bardzo często przez długi czas przebiega ona bezobjawowo, powstała potrzeba opracowania skutecznej metody jej wczesnego wykrywania. Taką metodą okazał się być pomiar wskaźnika kostka-ramię, tzn. ilorazu ciśnienia tętniczego mierzonego na ramieniu pacjenta, do ciśnienia mierzonego w kończynach dolnych. Do wykonania takiego badania wystarczy posiadanie prostego urządzenia ABPI MD, które umożliwia wykonanie pomiaru ciśnienia oraz pokazuje wartość obliczonego wskaźnika.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, przedstawiciel firmy Diabetica, która jest wyłącznym dystrybutorem urządzenia ABPI MD na terenie Polski: Urządzenie do pomiaru wskaźnika kostka-ramię powinno być obecne w każdym gabinecie internistycznym, pozwala bowiem na dokonanie bardzo szybkiej oceny stanu tętnic obwodowych pacjenta. Pomiar wskaźnika kostka-ramię jest bardzo prosty i zajmuje raptem kilka minut. Generalnie u zdrowego człowieka wartość ciśnienia w kończynach dolnych powinna być równa lub nieco wyższa od wartości ciśnienia w kończynach górnym. Prawidłowy pomiar wskaźnika powinien być więc w przedziale od 1,00 do 1,40. Wszystkie wyniki poniżej tych wartości są oznaką niedokrwienia kończyn, natomiast powyżej pokazują, że u pacjenta mogą być jakieś nieprawidłowości w sztywności naczyń.