Badania lekarskie do pracy
26 września 2020

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Badania lekarskie do pracy. Gdzie można je wykonać?

Badania lekarskie, określane także mianem badań profilaktycznych, są niezbędnym elementem do orzeczenia przeciwwskazań lub wskazań zdrowotnych do wykonywania powierzonych na konkretnym stanowisku pracy zadań. Dzielą się na różne typy, w zależności od tego, jakie pracodawca ma potrzeby i wymagania. Mogą być także przeprowadzane w różnych miejscach. Podpowiadamy, gdzie należy wykonać badania tego typu, czym się charakteryzują i jak długo są ważne.

Jaki lekarz wykonuje badania do pracy?

Częstotliwość, a także zakres badań określone są ustawowo. Z tego też względu można je wykonywać jedynie u lekarza medycyny pracy. Są one przeprowadzone w poradniach medycyny pracy, które mogą być zlokalizowane zarówno w dużych przychodniach, jak i centrach medycznych. Mogą także stanowić jedną z podjednostek szpitali.

Przeprowadzenie badań u lekarza niewskazanego przez pracodawcę za pomocą umowy jest niezgodne z prawem. Co za tym idzie, wyniki jego badań mogą być zakwestionowane. Wyjątkiem od tej reguły są badania marynarzy i osób pracujących w tropikach. Nie ma tam konieczności zawarcia umowy pracodawcy z lekarzem, lecz podobnie jak w przypadku innych badań wchodzących w zakres medycyny pracy niezbędne jest skierowanie na badanie, pochodzące od pracodawcy.

Najczęściej lekarze specjalizujący się w medycynie pracy przyjmują w poradniach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. To zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty na terenie danej placówki.

Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje badań?

Obowiązujące na terenie naszego kraju przepisy pozwalają pracodawcy na wybór jednego z trzech rodzajów badań profilaktycznych. Typ zależy od potrzeb, a często także od charakteru pracy i wymagań stanowiskowych.

Wśród rodzajów badań profilaktycznych można wyróżnić badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. Na badania wstępne kierowani są pracownicy rozpoczynający pracę w danej firmie, a także stali pracownicy w momencie, gdy zmienia się charakter wykonywanej przez nich pracy lub zyskują nowe stanowisko. Z kolei badania okresowe wykonywane są na wniosek pracodawcy, jeśli zakończy się ważność poprzedniego zaświadczenia.

Jak podkreśla ekspert reprezentujący NZOZ Centrum Medycyny Pracy: Badania kontrolne wykonywane są przez pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu powyżej 30 dni. Pracownik, który nie wykona tego badania, zostanie zwolniony z pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Jak długo ważne są badania profilaktyczne?

Wśród okresów ważności badań profilaktycznych wykonywanych do pracy można wyróżnić 4 różne przypadki. Jeśli pracownik narażony jest na wdychanie szkodliwych pyłów oraz oparów, musi wykonywać badania co 2 lata. Jeśli w firmie występuje gorący mikroklimat termin wykonywania badań wypada co 3 lata, chyba że pracownik ukończył już 45. rok życia. W takiej sytuacji badania do pracy musi wykonywać co 2 lata.

Jeśli pracownik podczas wykonywania obowiązków zawodowych stale korzysta z pomocy komputera, badania profilaktyczne muszą odbywać się co 4 lata. W przypadku, gdy pracownik biurowy nie korzysta stale z komputera, mogą być przeprowadzane co 5 lat.