10 marca 2021

Kategoria:
Sport

Na czym polega wymiana patentów żeglarskich i motorowodnych?

W 2013 roku zmieniły się zasady nadawania stopni żeglarskich i motorowodnych oraz zakres uprawnień objęty zarówno patentem żeglarskim, jak i motorowodnym. To dobra wiadomość dla osób, które zdały egzaminy wcześniej, ponieważ mogą teraz bez żadnego wysiłku poszerzyć swoje upoważnienia i zyskać większą swobodę w żeglowaniu. Wystarczy wymienić stary patent na nowy.

Nowy system stopni żeglarskich 

Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej jest w środowisku żeglarskim uznawane za niemałą rewolucję – zmieniono zasady przyznawania patentów, zlikwidowano obowiązek szkoleń, znacznie poszerzono uprawnienia związane z poszczególnymi stopniami, a sam system stopni żeglarskich oraz motorowodnych zdecydowanie odświeżono.

Najważniejszą zmianą jest likwidacja stopnia sternika jachtowego, a także starszego sternika motorowodnego i motorzysty motorowodnego. System został więc znacznie uproszczony, za to żeglarze jachtowi i sternicy motorowodni zyskali nowe uprawnienia. Ponadto nie trzeba już uzyskiwać stopni po kolei – można na przykład od razu podejść do egzaminu na jachtowego sternika morskiego, a uzyskanie tego patentu pozwala na dowodzenie wszystkimi (żaglowymi i motorowymi!) jachtami do 18 metrów długości niezależnie od akwenu – wyjaśnia nasz rozmówca z wrocławskiej szkoły żeglarstwa Master Jachting.

Czy wymiana patentów jest obowiązkowa? 

Osoby, które uzyskały patenty żeglarskie i motorowodne przed kwietniem 2013 mogą obecnie wymienić je na nowe, nie jest to jednak w żadnym razie obowiązkowe. Nabyte uprawnienia pozostają w mocy i można śmiało z nich korzystać, legitymując się „starym” patentem. Wymiana na nowy niesie jednak wiele korzyści, dlatego warto ją rozważyć – tym bardziej, że cała procedura jest prosta i niedroga.

Wzór wymiany patentów żeglarskich 

Poniżej prezentujemy schemat wymiany patentów żeglarskich:

  • żeglarz jachtowy – żeglarz jachtowy (rozszerzone uprawnienia);
  • sternik jachtowy – jachtowy sternik morski;
  • jachtowy sternik morski – jachtowy sternik morski;
  • kapitan jachtowy – kapitan jachtowy.

Jak widać, grupą, która może zyskać najwięcej na wymianie, są sternicy jachtowi. Ponieważ ten stopień został zlikwidowany, automatycznie przeskakują oni oczko wyżej i bez żadnych dodatkowych egzaminów otrzymują stopień jachtowego sternika morskiego. Stając się „morsem”, nabywają prawo do żeglowania zarówno po wodach śródlądowych, jak i morskich, a ponadto automatycznie dostają uprawnienia przysługujące motorowodnym sternikom morskim.

Schemat wymiany patentów motorowodnych 

Po zmianach funkcjonują trzy stopnie – likwidacji uległ patent starszego sternika motorowodnego. Zakres uprawnień poszerzono, przykładowo sternik motorowodny ma pełny zakres uprawnień na wodach śródlądowych oraz na morskich wodach wewnętrznych (jachty do 12 m) i pozostałych w strefie 2 mil morskich od brzegu za dnia, a motorowodny sternik morski może pływać wszędzie jachtami do 18 metrów. Wymiana patentu starszego sternika na sternika morskiego znacznie poszerza więc horyzonty!

Warto wiedzieć, że motorowodniacy, analogicznie do żeglarzy, mogą korzystać z uprawnień żeglarskich, choć jest to obostrzone koniecznością uzyskania przynajmniej patentu żeglarza jachtowego.

Schemat wymiany patentów motorowodnych wygląda następująco:

  • sternik motorowodny – sternik motorowodny (rozszerzone uprawnienia);
  • starszy sternik motorowodny – motorowodny sternik morski;
  • morski sternik motorowodny – motorowodny sternik morski;
  • kapitan motorowodny – kapitan motorowodny;
  • motorzysta motorowodny – mechanik motorowodny;
  • mechanik motorowodny – mechanik motorowodny.

Jak wymienić patent w kilku prostych krokach 

Wymiana patentu jest łatwym zadaniem. Wystarczy wejść na stronę Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, wygenerować wniosek o wydanie patentu, jako podstawę wydania dokumentu wybierając „wymiana patentu”, podać swoje dane i wydrukować wniosek. Następnie nakleić na niego swoje zdjęcie (3,5 na 4,5 cm) i wraz z oryginałem posiadanego patentu lub jego poświadczoną przez OZŻ bądź PZŻ kopią przesłać lub przynieść na adres PZMiNW (ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa). W razie zmiany nazwiska dołączyć trzeba również ksero dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa.

Opłata za wydanie patentu wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów – 25 zł. By uzyskać zniżkę, trzeba załączyć kserokopię upoważniającego do niej dokumentu, czyli ważnej legitymacji. Zapłacić można przez dotpay lub przelewem na konto podane w wygenerowanym wniosku.

Następnie trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na nowy patent, który zostanie przysłany pocztą.