8 października 2019

Kategoria:
Sport

Na czym polega kurs żeglarski?

Morska bryza, świeże ryby i skoczne melodie szant to marzenie, a jednocześnie podstawowa motywacja wielu aspirujących żeglarzy. Wedle prawa nie można jednak rozbić butelki rumu o burtę, krzyknąć „Ahoj!” i ruszyć w poszukiwaniu przygód w morze. Aby uzyskać patent żeglarski, należy ukończyć specjalistyczny kurs oraz zdać egzamin. Na czym polega takie szkolenie i w jaki sposób przebiega? Dowiedz się więcej!

Kim jest żeglarz?

Żeglarstwo to zarówno dyscyplina sportów wodnych, jak i doskonały sposób na wypoczynek nad morzem. Jednak nie każdy może prowadzić jacht żaglowy.

Obowiązująca ustawa o żegludze śródlądowej stanowi o tym, że o pierwszy, najniższy patent żeglarski ubiegać może się osoba, która ukończyła 14 rok życia i zdała odpowiedni egzamin. Do niedawna warunkiem wstępnym podejścia do egzaminu było ukończenie kursu żeglarskiego organizowanego przez akredytowane jednostki. Dziś nie jest to prawnie wymagane, jednak bardzo zalecane” – wyjaśnia sytuację prawną ekspert z firmy Graal Team.

Patent żeglarski uprawnia do samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i wodach morskich, w sytuacji, gdy kadłub jachtu nie przekracza długości 12 metrów. Żeglarz jachtowy ma możliwość poruszania się po wodach wyłącznie w porze dziennej i w odległości do 2 mil morskich od najbliższego brzegu.

Jak wygląda kurs żeglarski

Zadaniem kursu żeglarskiego jest nie tylko przygotowanie osoby do bezproblemowego zdania egzaminu. Jego głównym celem jest nauka przyszłego żeglarza,  jak bezpiecznie podróżować po krajowych wodach. Wiele osób wybiera tego rodzaju kurs nie ze względu na uzyskanie patentu żeglarskiego ale jako doskonałą, aktywną i rozwijającą atrakcję turystyczną. W związku z tym kursy przygotowywane przez ośrodki starają się sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów. Podstawowy kurs żeglarski składa się z:

  • części teoretycznej – to szkolenie, podczas którego przekazywane są kursantowi informacje na temat prawa ruchu na drogach morskich, ochrony wód przed zanieczyszczaniem, podstaw teoretycznych żeglowania i budowy jachtu, meteorologii i ratownictwa,
  • szkolenia praktycznego – kursant pod nadzorem doświadczonego instruktora uczy się wykonywania podstawowych manewrów, zwrotów, poleceń żeglarskich oraz wykonywania prac koniecznych podczas pobytu na jachcie.


Kursy trwają 7 dni i kończą się egzaminem, po którym żeglarz otrzymuje swój pierwszy patent żeglarski. Przy wyborze kursu należy dokładnie zwrócić uwagę na warunki przystąpienia. Rzadko zdarzają się kursy indywidualne, najczęściej są to szkolenia 4-5 osobowe. Sezon kursowy rozpoczyna się w kwietniu i trwa do września.