sternik
9 września 2019

Kategoria:
Sport

Jak uzyskać patent sternika motorowodnego?

Uprawianie sportów wodnych to nie tylko przyjemność, ale też duża odpowiedzialność. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby osoba, która chce uzyskać tytuł sternika motorowodnego, odbyła specjalistyczny kurs. Jego ukończenie potwierdzone zdanym egzaminem to przepustka do ubiegania się o otrzymanie patentu. Dowiedz się, kto i w jakim zakresie może otrzymać uprawienia.

Zdobycie patentu sternika motorowodnego to ambicja wielu osób, które kochają sporty wodne. Jeżeli masz w sobie coś z wilka morskiego i uwielbiasz spędzać czas na pokładzie, nadchodzi czas na zdobycie kolejnego poziomu wtajemniczenia. Kursy przygotowujące do egzaminu na sternika motorowodnego, a dalej na sternika morskiego czy nawet kapitana pozwolą Ci nie tylko spełnić marzenia. Być może okażą się drogą ścieżki zawodowej
i początkiem pięknej kariery, w której przyjemne połączy się z pożytecznym?

Kto może uczestniczyć w kursie?

Chęć uczestnictwa w kursie i ubiegania się o wydanie patentu sternika motorowodnego może zgłosić każda osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • ma ukończone 14 lat (w przypadku sternika),
  • ma ukończone 18 lat (w przypadku sternika morskiego), zda egzamin i odbędzie minimum dwa kursy (łącznie minimum 200 godzin żeglugi),
  • ma patent sternika, odbędzie sześć kursów o konkretnej długości trwania (w przypadku kapitana).

Uczestnictwo w kursie pozwala ubiegającym się o patenty przygotować zarówno w zakresie teoretycznym, jak również praktycznym do sterowania łodzią. Wiedza, jaką zdobywają podczas zajęć organizowanych przez firmę Akcja Serca, jest przekazywana przez wykwalifikowanych, doświadczonych sterników oraz oparta na aktualnej wiedzy i przepisach prawa.

Zakres uprawnień sternika motorowodnego

Zakres uprawnień sternika motorowodnego zależy od rodzaju patentu. Są one wydawane:

  • sternikom motorowodnym w zakresie prowadzenia jachtów po wodach śródlądowych oraz w określonych strefach w wodach morskich z pewnymi wykluczeniami (maksymalna długość kadłuba 12 m),
  • sternikom morskim w zakresie prowadzenia jachtów po wodach śródlądowych i morskich (dotyczy jednostek o maksymalnej długości kadłuba 18 m),
  • kapitanom motorowodnym w zakresie prowadzenia jachtów po wodach morskich
    i śródlądowych bez dodatkowych ograniczeń, wykluczeń czy restrykcji.

Potwierdzeniem powyższych uprawnień są ukończony kurs, a także zdany egzamin teoretyczny i praktyczny. Program szkoleń jest opracowywany w taki sposób, aby mogły wziąć w nim udział osoby początkujące i praktykujące od pewnego czasu. Uzyskany patent jest respektowany na całym świecie.