5 lutego 2020

Kategoria:
Rozrywka

Zasady ochrony imprez masowych

Imprezy masowe, a przede wszystkim takie, które odbywają się w plenerze, są okazją do świetnej zabawy. Pamiętajmy jednak o tym, że mogą stanowić również źródło niebezpiecznych wydarzeń. Z tego właśnie powodu niezwykle ważne jest, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie tego typu imprez, co oferuje obecnie wiele firm ochroniarskich na rynku. Aby jak najlepiej przygotować się do zdarzenia masowego, przedstawiamy jakie są najważniejsze zasady w kwestii jego ochrony.

Co mówią aktualne przepisy prawne?

O organizacji wydarzeń, w których będzie brać udział bardzo duża liczba osób jasno mówi Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Za zapewnienie odpowiednich warunków odpowiada przede wszystkim organizator wydarzenia, ale bardzo duży wkład w nie ma również Policja, Straż Pożarna oraz odpowiednia firma ochroniarska. Jak tłumaczą specjaliści z Agencji Ochrony Glok:

Organizator ma obowiązek stworzenia dokładnego planu zabezpieczenia imprezy, który musi zostać zatwierdzony przez Policję oraz Straż Pożarną. Warto wspomnieć też, że na każdych 300 uczestników musi przypadać przynajmniej 10 pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych, a jeśli chodzi o wykwalifikowanych ochroniarzy – ich liczba stanowi co najmniej 20% wszystkich funkcjonariuszy.

Z każdą, kolejną setką uczestników liczba służb rośnie o 1 osobę. Zadaniem ochrony jest przede wszystkim kontrola każdej osoby, która chce dostać się na teren imprezy masowej. Musi odbywać się to zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dotyczą one aspektów takich jak alkohol, środki odurzające oraz oczywiście broń. Nikt nie może wejść na imprezę bez ścisłego sprawdzenia tego, co na nią wnosi.

Jak wybrać najlepszą firmę ochroniarską?

Aby organizowane wydarzenie mogło zasługiwać na miano bezpiecznego, ochraniać je muszą tylko i wyłącznie wykwalifikowane osoby. Warto więc zainwestować w profesjonalną firmę  ochroniarską, która może poszczycić się szczegółową znajomością zasad bezpieczeństwa. Warto pamiętać też o tym, aby pracownicy firmy byli przeszkoleni w zakresie działania w przypadku szeregu niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą wydarzyć się na imprezie masowej. Sprawdźmy też, czy dana agencja ochrony ma doświadczenie w zabezpieczaniu tego typu wydarzeń. Każdy jej pracownik powinien nie tylko posiadać szeroką wiedzę w tym zakresie, ale również specjalistyczny sprzęt, służący przede wszystkim do szybkiego kontaktowania się z innymi odpowiedzialnymi za wydarzenie osobami oraz ewentualnego unieszkodliwienia osoby zagrażającej bezpieczeństwu imprezy. Niezwykle ważna jest też sprawność fizyczna i psychiczna ochroniarzy, co pozwala na szybką reakcję w razie niebezpieczeństwa.