prawo jazdy
19 kwietnia 2018

Kategoria:
Motoryzacja

Zmiany w prawie jazdy w 2018 roku

Zdanie egzaminu na prawo jazdy i uzyskanie wymarzonego dokumentu to wydarzenie porównywalne z maturą. Dla młodej osoby możliwość samodzielnego poruszania się samochodem po drogach jest próbą dojrzałości, jednak nie wszyscy tę próbę przechodzą pomyślnie. To właśnie początkujący kierowcy stwarzają największe zagrożenie w ruchu, stąd też kolejna nowelizacja przepisów.

– Choć większość kandydatów na kierowców uważa, że zaostrzenie przepisów jest kolejnym pomysłem na utrudnienie im życia, tak naprawdę nadchodzące zmiany mają głęboki sens. Ich efektem ma być poprawa bezpieczeństwa na drogach – przekonuje nasz rozmówca z warszawskiej Szkoły Kierowców ABS.

Zmiany, proponowane przez ustawodawcę tym razem, nie dotyczą przebiegu i zakresu samego egzaminu na prawo jazdy, ale okresu próbnego dla świeżo upieczonych kierowców, którzy zdobędą uprawnienia po 4 czerwca 2018 roku.

Okres próbny dla kierowcy

Kierowca, który otrzyma dokument prawa jazdy po 4 czerwca b.r., będzie objęty 24-miesięcznym okresem próbnym. Oznacza to, że w ciągu 2 pierwszych lat samodzielnego prowadzenia pojazdu, kierowca będzie musiał przestrzegać zaostrzonych przepisów.

W ciągu pierwszych 8 miesięcy, w terenie zabudowanym nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h, a poza nim – 80 km/h. Na autostradzie lub drodze ekspresowej, maksymalna prędkość młodego kierowcy to 100 km/h. W tym czasie nie będzie mógł też pracować w charakterze zawodowego kierowcy.

Ograniczenie prędkości to jednak nie wszystko. Według nowej Ustawy o kierujących pojazdami, w czasie trwania 2-letniego okresu próbnego, dozwolone jest popełnienie tylko jednego wykroczenia drogowego bez konsekwencji. Drugie wykroczenie może skutkować wydłużeniem okresu próbnego o kolejne 2 lata (decyzję podejmuje starosta). Popełnienie trzech wykroczeń w czasie okresu próbnego grozi cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdem, czyli odebraniem prawa jazdy.

Dodatkowe szkolenia młodych kierowców

Nowe przepisy wiążą się dla kierowców także z dodatkowymi szkoleniami, które niestety będą płatne. Między czwartym a ósmym miesiącem od uzyskania prawa jazdy kategorii B, kierowca będzie musiał przejść kurs doszkalający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w WORD oraz praktyczne szkolenie z doskonalenia techniki jazdy. Pełen koszt dodatkowych szkoleń może wynosić około 300 zł.

Zaostrzenia w przepisach dla doświadczonych kierowców

Nowe przepisy odczują również doświadczeni kierowcy. Po przekroczeniu limitu dozwolonych 24 punktów karnych, kierowca nie zostanie skierowany ponownie na egzamin. Zamiast tego, trafi na 28-godzinny kurs reedukacyjny, będzie musiał postarać się o stosowne zaświadczenie od psychologa i zostanie objęty 5-letnią kuratelą starosty. Jeśli w okresie tych pięciu lat ponownie uzbiera za dużo punktów karnych, prawo jazdy zostanie mu odebrane i będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu.

Nadchodzące wielkimi krokami zmiany w przepisach skłaniają wiele osób do szybkiego zdobycia uprawnień. Uzyskanie prawa jazdy przed 4 czerwca pozwoli uniknąć trudności, jakie niesie ze sobą wydłużony okres próbny. Właśnie dlatego niektóre ośrodki szkoleniowe proponują swoim kursantom przyspieszone kursy prawa jazdy.