18 października 2019

Kategoria:
Motoryzacja

Złomowanie pojazdów w świetle przepisów

Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez samochodu, często jednak posiadanie auta może okazać się większym problemem, niż korzyścią. Dzieje się tak między innymi wtedy, kiedy nasz pojazd jest już stary i tak bardzo podatny na awarie, że naprawianie go przestaje się opłacać. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zezłomowanie samochodu. Jak to zrobić zgodnie z przepisami?

Jak zezłomować samochód?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o Recyklingu, demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może odbywać się wyłącznie w specjalnych stacjach, które posiadają uprawnienia. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy wydobywać z samochodu części na własną rękę – grozi nam za to kara w wysokości od 10 do 30 tysięcy złotych. To, czy stacja demontażu działa legalnie możemy sprawdzić na stronie Urzędu Marszałkowskiego właściwie dla województwa, w którym chcemy zezłomować auto. Zróbmy to koniecznie, ponieważ oddanie samochodu do nielegalnej stacji może mieć dla nas poważne konsekwencje – tak finansowe, jak i prawne.

Zaświadczenie o demontażu auta

Przy przyjmowania auta do zezłomowania, stacja demontażu ma obowiązek wystawić zaświadczenie o demontażu auta, które zawiera oświadczenie o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych oraz karty pojazdu, jeśli takowa została wydana. Dokument jest wystawiany w trzech egzemplarzach – jeden z nich trafia w nasze ręce. Od momentu uzyskania zaświadczenia w ciągu 30 dni musimy złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Dlaczego to takie ważne?

– Jeśli nie wyrejestrujemy samochodu, to z punktu widzenia przepisów wciąż będziemy jego właścicielem – mówi przedstawiciel firmy Autozłom24.plnawet jeśli fizycznie nie będzie on już istniał. Z kolei na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek opłacenia ubezpieczenia OC. Brak ubezpieczenia pociągać będzie za sobą z kolei kary finansowe ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dlatego tak ważne jest, żeby stacja demontażowa wydała nam zaświadczenie o zezłomowaniu auta i unieważnieniu jego rejestracji. Należy pamiętać, że tylko działające legalnie stacje są w stanie wystawić nam taki dokument.

Innym niebezpieczeństwem związanym z oddawaniem samochodu do nielegalnie działających stacji demontażowych jest ryzyko, że nasz samochód w ogóle nie zostanie zezłomowany, lecz sprzedany dalej. W takiej sytuacji wszelkie wykroczenia, które popełni nowy „właściciel” pojazdu pójdą na nasz rachunek.  

Jak oddać samochód do zezłomowania?

Oddanie samochodu do stacji demontażu to stosunkowo prosta procedura. Czego będziemy potrzebować do jej przeprowadzenia? Przede wszystkim dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport, prawo jazdy). Ponadto niezbędne będą:

  • Dowód rejestracyjny
  • Karta pojazdu, jeśli została wydana
  • Ewentualnie inny dokument potwierdzający własność samochodu (np. pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję)

Jeśli samochód ma więcej niż jednego właściciela, stacja upomni się o pisemną zgodę współwłaścicieli lub ich obecność przy przyjmowania samochodu do zezłomowania. Jeśli samochód jest własnością firmy niezbędny będzie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli samochód firmowy do stacji demontażu oddaje pracownik, musi on przedstawić stosowne upoważnienie od przełożonego, widniejącego jako właściciel pojazdu.