Zużyty akumulator
30 listopada 2019

Kategoria:
Motoryzacja

Zasady postępowania ze zużytym akumulatorem

Akumulatory to części pojazdu, które ulegają zużyciu. Często nawet po kilku latach taki element należy wymienić na nowy. W innym przypadku kierowca może być narażony na częste usterki i niedogodności, wynikające na przykład z szybszego rozładowywania się akumulatora. Ale co należy zrobić z zużytym urządzeniem? Jakie są zasady postępowania? Dowiedz się więcej.

To nie są zwykłe śmieci

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że te produkty nie należą do tej samej kategorii co „zwykłe” odpady, takie jak plastik czy szkło. Z tego względu zużyte akumulatory samochodowe i przemysłowe powinny zostać zwrócone sprzedawcom detalicznym lub hurtowym. W żadnym wypadku nie można ich wrzucać do ogólnych pojemników na odpady ani składować w miejscu osiedlowych kontenerów na śmieci.

Przy zakupie nowego akumulatora samochodowego można u sprzedawcy zostawić stary model. Jeśli tego nie zrobisz, dostawca ma obowiązek pobrać niewielką opłatę depozytową (wynoszącą kilkadziesiąt złotych) i wystawić potwierdzenie jej pobrania. Taka procedura ma zachęcić do oddawania starych akumulatorów przy zakupie nowych, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Przykładowym dostawcą nowych akumulatorów i odbiorcą zużytych jest hurtownia akumulatorów Bat Profi z Będzina.

Oczywiście można jeszcze obrać inną drogę. Przeciętny Kowalski może na przykład udać się do lokalnego punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK). Na stronach internetowych urzędów miast i na stronach urzędów wojewódzkich można zapoznać się z listą miejsc, w których należy zwrócić zużyty akumulator. Mogą nimi być szkoły, urzędy, placówki pocztowe itd. To rozwiązanie jest polecane w przypadku, gdy nie planujesz zakupu nowego akumulatora, a chcesz jedynie pozbyć się starego.

Dlaczego zużyte akumulatory są niebezpieczne?

Znajdujące się w akumulatorze niebezpieczne substancje chemiczne mogą zanieczyścić glebę i wodę albo nawet narazić na zatrucie ludzi i zwierzęta. Występujące w nich metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć i kadm, a także związki zawierające cynk, nikiel i lit, mogą przedostawać się do środowiska i powodować wiele szkód.

Nieobojętny wpływ zużytych akumulatorów na środowisko to główna przyczyna selektywnego zbierania i oddawania ich do unieszkodliwienia.

Magazynowanie akumulatorów

Tymczasowe magazynowanie akumulatorów samochodowych jest także obarczone różnego rodzaju restrykcjami. Takie elementy można składować wyłącznie w miejscach o nieprzepuszczającym, utwardzonym podłożu. Trzeba też zadbać o to, by dana przestrzeń była odporna na działanie czynników pogodowych i wilgoci.

Zdecydowanie unikaj jednak zbyt długiego przetrzymywania tego niebezpiecznego elementu w przydomowym garażu lub w piwnicy. Warto się zmobilizować i udać się bezpośrednio do sprzedawcy akumulatorów lub do specjalistycznego punktu zbierania odpadów.