18 lipca 2017

Kategoria:
Motoryzacja

Kiedy warto wykonać przegląd techniczny samochodu

Wielu kierowcom wydaje się, że badanie techniczne i okresowy przegląd pojazdu to terminy określające te samą czynność. Nic bardziej mylnego – każda z tych usług serwisowych polega na czym innym, ponieważ wykonuje się je w różnych okolicznościach i w różnym celu. Radzimy kiedy warto dokonać przeglądu technicznego swojego pojazdu.

Czym są badania techniczne

Badanie techniczne samochodu stanowi coroczną rutynę każdego kierowcy, ponieważ jest ono podstawą do dopuszczenia pojazdu do ruchu. Do wykonania takiego badania jest on zobligowany przez Prawo o Ruchu Drogowym. Niektórzy uważają te przeglądy za zbędne zawracanie głowy, jednak w rzeczywistości ich znaczenie jest ogromne – stan techniczny samochodu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i jego pasażerów.

Badanie techniczne przeprowadzane jest w Stacji Kontroli Pojazdów i obejmuje sprawdzenie stanu ogumienia, hamulców, zawieszenia i oświetlenia. Ponadto, pracownik stacji sprawdza czy z auta nie wyciekają żadne płyny. Gdy stwierdzi, że pojazd jest w pełni sprawny, stawia pieczątkę z datą badania do dowodu rejestracyjnego. Data ta jest jednocześnie pozwoleniem na jazdę tym pojazdem przez najbliższy rok.

Jak często

Pierwsze okresowe badanie techniczne przeprowadza się przed rejestracją pojazdu na terytorium Polski, a następnie powtarza się je co rok. Termin kolejnego przeglądu wpisuje organ dokonujący rejestracji pojazdu, a w przypadku zarejestrowanego już samochodu, termin do dowodu rejestracyjnego wpisuje uprawniony diagnosta, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku przeprowadzanego badania – tłumaczy ekspert reprezentujący serwis FORDSŁAWEK z Katowic.

W przypadku osób nabywających pojazd z salonu lub taki, który był używany krótko, po raz pierwszy powinni zgłosić się na badanie dopiero po 3 latach od zakupu, a następnie po 2. Po 5 latach badania techniczne należy przeprowadzać już co rok.

W nieoczekiwanych sytuacjach

Są pewne przypadki, w których przeglądy techniczne przeprowadzić trzeba poza ustalonym harmonogramem. Kierowca może być do nich zobligowany, na przykład, po kontroli drogowej lub po Inspekcji Transportu Drogowego. Funkcjonariusz, który uzna, że pojazd nie spełnia z różnych względów norm technicznych, może zatrzymać dowód rejestracyjny oraz nakazać kierowcy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego.

Przeglądu trzeba dokonać także wtedy, kiedy auto uległo poważnemu wypadkowi naruszającemu elementy jego konstrukcji. Jego pozytywny wynik ponownie dopuszcza samochód do ruchu. Podobnie rzecz ma się wtedy, gdy auto uległo przebudowie lub znacznej modyfikacji, takiej jak wymiana silnika czy zmiana parametrów nadwozia, a także innym naprawom mogącym wpłynąć na ogólny stan pojazdu i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Jeśli auto nie przejdzie pomyślnie badania technicznego i diagnosta zatrzyma jego dowód rejestracyjny, to dokument zostanie przesłany do odpowiedniego wydziału komunikacji. W tym czasie należy naprawić wykryte usterki. Po usunięciu awarii trzeba ponownie przeprowadzić badanie techniczne samochodu. Jeśli tym razem zakończone zostanie pozytywną opinią, auto zostanie ponownie dopuszczone do użytku.