Ruch drogowy
13 lutego 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Samochód to od dawna najpopularniejszy sposób podróży. Zdecydowana większość z nas ma prawo jazdy, a rodzine która nie posiada chociaż jednego samochodu coraz trudniej znaleźć. Wiele osób  korzysta również ze środków masowej komunikacji miejskiej, które są dobrą alternatywą dla osób nieposiadających samochodu lub zadbać o środowisko naturalne. Niezależnie od tego czy na co dzień poruszamy się za pomocą samochodu, motoru, roweru, autobusu czy tramwaju, nie ulega wątpliwości, że każdego dnia w ruchu drogowym uczestniczą miliony osób. Przy tak wzmożonym ruchu drogowym, bezpieczeństwo staję się kwestią priorytetową. W jaki sposób zapewniane są bezpieczne warunki na drogach?

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Można powiedzieć, ze bezpieczeństwo ruchu drogowego to zbiór zasad, reguł i przepisów, wedle których powinien poruszać się każdy uczestnik ruchu drogowego. Nadzór nad ruchem drogowym, organizacja ruchu drogowego czy szkolenie nowych kierowców to wszystko cześć działań mających na celu stworzenie bezpiecznych warunków na drogach. Nieodpowiedzialnym byłoby jednak myślenie, że do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach wystarczy szereg zasad i reguł oraz liczenie, że każdy się im podporządkuje. Jest wiele innych elementów, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Mogą nimi być zarówno jakość jezdni, brak widoczności, warunki pogodowe jak i po prostu brak ostrożności kierowcy. Jednak najważniejszym z tych elementów jest właściwe oznakowanie drogi. Znaki drogowe mają kilka funkcji. Są między innymi znaki ostrzegawcze, które mają uprzedzać kierowców o miejscach na drodze, w których powinni zachować szczególną ostrożność z powodu stałych lub cyklicznych niebezpieczeństw, znaki nakazu, które określają wymagany sposób jazdy i obowiązki uczestników ruchu drogowego czy znaki zakazu, które określają ograniczenia kierowania pojazdu lub zabronienia określonych manewrów. Jednak poza znakami przy drodze znajdują się również inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Czym są urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

O pomoc w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie poprosiliśmy naszego eksperta z firmy Vera-Via:

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego to ogół sprzętów i technologii, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia uczestników ruchu drogowego, oraz osób pracujących na drodze i terenach ją okalających. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mają wiele funkcji i zastosowań. Niektóre wyznaczają granice drogi, tworzą wokół niej bariery i wyznaczają kierunek zarządzania ruchem na drogach i wewnątrz obiektów. Inne, takie jak lustra drogowe pomagają w zapobieganiu kolizjom, a niektóre z nich, takie jak taśmy odgradzające i znaczniki chodnikowe identyfikują zamknięte obszary, pasy ruchu i miejsca pomiarów. Z kolei progi zwalniające i ograniczniki parkingowe pomagają kontrolować prędkość i płynność ruchu. Warto wymienić jeszcze urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak sygnalizacja wahadłowa, które są nieodzowne w nagłych sytuacjach kiedy tymczasowo zmianie ulega organizacja ruchu drogowego.

Często nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności, czasem traktujemy jako element krajobrazu, ale warto pamiętać, że urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą być różnicą między fatalnym w skutkach wypadkiem, a spokojną podróżą.