31 maja 2020

Kategoria:
Motoryzacja

Śruby wykorzystywane w samochodach

Pisanie o wszystkich śrubach, jakie tylko wykorzystywane są w samochodach, mogłoby być zadaniem nad wyraz pracochłonnym, nie mówiąc o tym, że zajęłoby to z pewnością bardzo dużo miejsca na naszej stronie. Każdy wszak samochód składa się z niezliczonej liczby części no i oczywiście z jeszcze większej ilości śrub, nakrętek oraz podkładek. Wydaje się w tej sytuacji rozsądnym, by temat artykułu skoncentrować w głównej mierze na śrubach do mocowania felg, bo to one są najczęściej przykręcane lub odkręcane, pobieżniej traktując niektóre inne śruby i nakrętki samochodowe.

Felga feldze nierówna

Wobec olbrzymiej liczby modeli, wielkości i przeznaczenia samochodów, nie dziwi fakt, że mamy do czynienia z równie ogromnymi ilościami rozmaitego rodzaju felg, różniących się nie tylko wielkością, czy materiałem, z którego są wykonane, lecz i sposobem ich mocowania. Oczywiście wszystkie obręcze kół są przykręcane do piasty śrubami, lecz nie zawsze takimi samymi. Śruby do felg samochodowych różnią się od siebie długością, średnicą i skokiem gwintu oraz kształtem łba. Wynika to z tego, iż w różnych obręczach stosowane są często odmienne gniazda, w które wpuszcza się śruby, a w piastach mogą być rozmaite gwinty. Nie musimy nikogo przekonywać, że dobór właściwych śrub do felg kół samochodowych ma zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa; zbyt krótka śruba lub ze złym gwintem może się zerwać, zbyt długa może ocierać o ręczny hamulec. Pamiętajmy też, że gniazda w felgach mogą mieć kształt stożkowy lub kulisty, co także należy sprawdzić i wziąć pod uwagę przy dobieraniu śrub. O innych, najczęściej wykorzystywanych w samochodach śrubach opowiedzieli nam pracownicy firmy METALEX z Dąbrowy Górniczej.

Inne charakterystyczne śruby wykorzystywane w samochodach

Jak powiedzieliśmy we wstępie, każdy samochód składa się z wielu różnorodnych części, które w większości przypadków są z sobą łączone przy pomocy najrozmaitszych śrub i nakrętek. Oto te z nich, które są wymieniane, przykręcane i odkręcane najczęściej:

  • śruby z nakrętką do amortyzatorów,
  • nakrętka do piasty koła,
  • nakrętki szpilek kół,
  • śruby i nakrętki zabezpieczające,
  • szpilki kół,
  • nakrętka samohamowna,
  • nakrętka wałka atakującego,
  • śruba koła zamachowego.

Oczywiście powyższy wykaz nie wyczerpuje całej długiej listy wszystkich śrub stosowanych w samochodach.

Zazwyczaj śruby samochodowe są na tyle trwałe, że nie trzeba ich wymieniać przez cały okres użytkowania samochodu. Jeśli jednak taka potrzeba zachodzi, to zawsze należy postarać się o śruby o tych samych parametrach jak oryginał.