ubezpieczenia samochodu ac oc
27 grudnia 2020

Kategoria:
Motoryzacja

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne służą ochronie właściciela samochodu, sprawcy wypadku oraz poszkodowanego przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem pojazdów. Dzięki nim ubezpieczony może uniknąć regulacji szkód majątkowych oraz konieczności zapłaty wyższego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub zadośćuczynienia. Ubezpieczenia dzielą się na: obligatoryjne oraz dobrowolne. Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi wykupić OC, natomiast AC, NNW oraz Assistance nie są obowiązkowe, ale ich posiadanie  niesie szereg korzyści. W jakim zakresie ubezpieczenia niwelują następstwa nieszczęśliwych zdarzeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC

Niezależnie od rodzaju, marki lub specyfiki samochodu każdy użytkownik pojazdu musi posiadać ubezpieczenia OC. Na jego mocy ubezpieczony jest chroniony przed zobowiązaniem do samodzielnej naprawy wyrządzonych szkód komunikacyjnych. Zakład ubezpieczeń przejmuje regulację ekonomicznych skutków wypadku pod warunkiem, że koszty całej operacji nie przekraczają tak zwanej sumy gwarancyjnej. Oprócz ubezpieczenia OC istnieją także dodatkowe, dobrowolne sposoby ochrony pojazdu i użytkownika. Jakie?

Jak tłumaczy ekspert z Biura Rachunkowego BR Napora:

– Do najważniejszych ubezpieczeń komunikacyjnych oprócz OC należą: AC – ubezpieczenie dobrowolne gwarantujące pokrycie kosztów uszkodzeń przez ubezpieczyciela, Assistance – ubezpieczyciel świadczy pomoc podczas niechcianego zdarzenia komunikacyjnego bądź wymagającego pomocy medycznej w drodze oraz NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów.

Jakie korzyści niesie ubezpieczenie AC?

Mimo że ubezpieczenie AC nie jest obligatoryjne, warto zastanowić się nad jego wykupieniem. Jego celem jest zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą oraz uszkodzeniami. Zakres usługi obejmuje: zniszczenie pojazdu w wyniku zderzenia, działania osób trzecich oraz sił przyrodniczych, na przykład pożaru. Są to zdarzenia losowe, których przebiegu nie da się przewidzieć, a koszty naprawy uszkodzeń często przekraczają możliwości właściciela samochodu.

Warto podkreślić, że jednym z warunków, jakie musi spełnić ubezpieczający, jest wyposażenie pojazdu w system antywłamaniowy. Ma on za zadanie przeciwdziałać ewentualnej kradzieży. Ubezpieczenie AC najczęściej obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej. Jednak istnieje możliwość podpisania umowy, której warunki obejmują pokrycie skutków uszkodzeń pojazdu również poza granicami kraju.

Inne rodzaje ubezpieczeń dodatkowych

Bardzo ważną ochronę użytkownika pojazdu stanowi ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Gwarantuje ono finansową rekompensatę w przypadku uznania trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej lub w przypadku śmierci. NNW jest więc sposobem na ochronę zdrowia i życia.

Kolejnym przykładem jest ubezpieczenie Assistance. Ma na celu zapewnienie jadącemu pojazdem określonej pomocy w nieoczekiwanych zdarzeniach komunikacyjnych. Ubezpieczenie obejmuje zarówno pomoc techniczną, jak również medyczną. Zakres świadczeń jest zależny od warunków zawartych w umowie ubezpieczeniowej.