Kasacja pojazdów
2 lutego 2022

Kategoria:
Motoryzacja

Oddanie auta na złom, a kwestie formalne

Dbałość o środowisko naturalne nie jest już jedynie modą, lecz stało się koniecznością. Szerokie działania proekologiczne skupiły się między innymi na usuwaniu z otoczenia obiektów, które mogą okazać się szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka. Do tej grupy z pewnością zaliczyć należy wyeksploatowane pojazdy będące ekologiczną bombą zegarową. Dowiedz się, jak ważne jest oddanie auta na złom i jakie się z tym wiążą kwestie formalne.

Czym jest kasacja pojazdu?

Złomowanie samochodu w specjalistycznej stacji demontażu pojazdów jest jedynym legalnym sposobem na pozbycie się wyeksploatowanego auta. Warto podkreślić, że nie polega jedynie na przekazaniu pojazdu na złom, ale jest  pierwszym etapem w procesie recyklingu i utylizacji. Podstawowymi celami kasacji jest usunięcie niebezpiecznych dla kondycji środowiska substancji oraz odzyskanie jak największej ilości cennych surowców wtórnych. Kasacja pojazdów jest obowiązkiem narzuconym przez polskie i europejskie prawo. Dzięki restrykcyjnym przepisom dotyczącym złomowania łatwiejsze staje się utrzymanie porządku w przestrzeni publicznej i ochrona środowiska naturalnego przed degradacją. Pozostawiane samym sobie wyeksploatowane lub zniszczone pojazdy mogą stać się źródłem niebezpiecznych dla wód gruntowych i dla gleby zanieczyszczeń. Jak wyjaśniają przedstawiciele Stacji Demontażu Pojazdów Derengowscy, działającej w regionie takich miast jak Legnica, Lubin, Poznań, Wrocław i Zielona Góra, przepisy administracyjne nakazują oddawanie aut do złomowania w specjalistycznych firmach recyklingowych.

Jakich formalności należy dokonać przy zdaniu pojazdu na złom?

Samochód do kasacji należy przekazać sprawdzonej stacji demontażu pojazdów lub punktu zbierania pojazdów, które działają na podstawie zezwolenia wojewody. Umożliwi to otrzymanie legalnego zaświadczenia o kasacji pojazdu, niezbędnego do wyrejestrowania go w urzędzie komunikacji.  Złomowanie pojazdów wymaga dopełnienia kilku formalności. W tym celu niezbędne będą odpowiednie dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość albo upoważnienie,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • potwierdzenie ostatniego ubezpieczenia,
  • karta pojazdu,
  • tablice rejestracyjne.

Po przeprowadzeniu złomowania samochodu jedną kopię potwierdzenia kasacji należy przedstawić w urzędzie komunikacji w celu wyrejestrowania pojazdu, nie później niż 30 po złomowaniu. Druga kopia przeznaczona jest dla właściciela pojazdu, trzecia zaś pozostaje w archiwum auto złomu. Warto też poinformować firmę ubezpieczeniową, co pozwoli na odzyskanie zwrotu część kwoty za ubezpieczenie auta.