eksploatacja klimatyzacji samochodowej
21 stycznia 2018

Kategoria:
Motoryzacja

Najczęstsze przyczyny usterek klimatyzacji samochodowej

Niegdyś luksusowy dodatek, a dzisiaj to standardowe wyposażenie wszystkich nowo produkowanych aut. W naszej strefie klimatycznej właściwie z klimatyzacji należałoby korzystać przez cały rok, do czego zmuszają nas delikatne wilgotne zimy i upalne lata. Układ klimatyzacji schładza wnętrze kabiny samochodowej, kiedy jest gorąco oraz usuwa parę z szyb, gdy jest chłodno. Należy pamiętać, że klimatyzacja samochodowa wymaga regularnego serwisowania, gdyż tylko pod tym warunkiem będzie ona działała sprawnie i nie będzie szkodziła naszemu zdrowiu. Klimatyzacja jest tak ważnym elementem wyposażenia współczesnego samochodu, że wraz z jej rozwojem pojawiły się liczne warsztaty, które specjalizują się w jej serwisowaniu.

Zasada działania klimatyzacji samochodowej

Samochodowy układ klimatyzacji nie jest zbyt skomplikowaną instalacją, a zasada jego działania jest dosyć prosta. Wszystko działa tutaj w zamkniętym obiegu – mówi nam przedstawiciel warsztatu Slav AUTO ze Szczecina. Układ dzieli się na dwie podstawowe części: wysokociśnieniową i niskiego ciśnienia. Podstawowym urządzeniem jest tutaj kompresor, którego zadaniem jest sprężanie czynnika roboczego. Kiedy czynnik zostaje sprężony, to wysokie ciśnienie sprawia, że zostaje on mocno rozgrzany; w tym stanie trafia on do skraplacza, nazywanego przez nas często chłodnicą klimatyzacji. W skraplaczu, montowanym na przedzie samochodu, na skutek pędu samochodu i nieustannej pracy wentylatora następuje obniżenie temperatury czynnika roboczego, gdzie też przechodzi on ze stanu gazowego w stan ciekły. W tej postaci usuwa się z niego, przy pomocy filtru, zanieczyszczenia, powietrze i parę wodną. W kolejnym etapie czynnik zostaje gwałtownie rozprężony w parowniku, co powoduje jego silne schłodzenie. Tym samym powietrze, które opływa parownik, również zostaje schłodzone i w takiej postaci kierowane jest do kabiny.

Najczęstsze przyczyny usterek klimatyzacji samochodowej

Do typowych przyczyn awarii klimatyzacji samochodowej należy rozszczelnienie układu. Powoduje to ubytki czynnika roboczego, bez którego układ nie będzie działał. Inną dość częstą usterką tego systemu są uszkodzenia chłodnicy, która umieszczona z przodu auta, narażona jest na uderzenia różnych drobnych cząstek mechanicznych, a także dosyć szybko koroduje. Bardzo poważną usterką klimatyzacji jest awaria wentylatora, który pełni podstawową funkcję w chłodzeniu, gdy auto nie jedzie. Z kolei parownik to miejsce, w którym często zagnieżdżają się całe kolonie grzybów. Oczywiście najpoważniejszą i najpoważniejszą usterką będzie tutaj zawsze awaria kompresora, która jednak nie zdarza się często, pod warunkiem, że urządzenie to jest regularnie serwisowane. O tym, jak należy dbać o klimatyzację samochodową, warto zapytać sprawdzonego mechanika ze sprawdzonego warsztatu, jeśli chcemy się upewnić.