25 września 2019

Kategoria:
Motoryzacja

Na czym polega transport próżniowy?

Transport próżniowy materiałów sypkich nie należy do prostych zadań. Z uwagi na specyfikę surowca, który ma tendencję do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się pod wpływem powietrza, tradycyjne przesypywanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepszą alternatywę stanowi transport próżniowy w hermetycznie szczelnym rurociągu, który zapewnia bezpyłowe przemieszczanie surowca z wydajnością od 0,5 ton/h  do nawet 9 ton/h.

Zalety transportu próżniowego

Problemy z przenoszeniem materiałów o bardzo drobnej strukturze z pewnością poznała każda osoba, która zajmowała się pieczeniem ciast czy chleba. Przesypanie nawet niewielkiej porcji mąki zwykle kończy się rozpyleniem jej po otoczeniu pod wpływem najlżejszego podmuchu. Nietrudno wyobrazić sobie skutki takiego przenoszenia w warunkach przemysłowych czy w magazynach, w których do zbiorników dostarcza się tony surowca. W procesach technologicznych wykorzystuje się jeszcze bardziej lotne i sypkie substancje, takie jak  gips, talk kosmetyczny czy składniki leków. Zastosowanie transportu próżniowego z jednej strony pozwala wyeliminować straty materiałowe. Z drugiej – ogranicza rozpylanie surowca po otoczeniu, eliminując niekorzystne dla układu oddechowego warunki środowiska pracy. Warto też wspomnieć o ryzyku samozapłonu czy wybuchu, jakie pojawia się w zapylonych pomieszczeniach – zastosowanie próżniowej techniki transportu również je niweluje.

Wśród wielu zalet, jakimi wyróżnia się transport próżniowy ,można też wymienić:

  • wysoką wydajność,
  • cichą pracę,
  • bezpyłowość,
  • pełną automatyzację i łatwą obsługę,
  • energooszczędność,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa w strefach przebywania ludzi.

Ostatnia zaleta ma ogromne znaczenie w przemyśle farmaceutycznym, a także przy produkcji niektórych wyrobów spożywczych. Przemieszczanie sypkich składników w zamkniętym systemie eliminuje ryzyko dostania się zanieczyszczeń, które w wielu przypadkach dyskwalifikują je jako komponenty leków, kosmetyków czy produktów żywnościowych.

Transport z wykorzystaniem podciśnienia

W ogólnym rozumieniu przemieszczanie materiałów tą metodą przypomina zasysanie napoju przez słomkę lub wciąganie płynu za pomocą gruszki lekarskiej. W transporcie próżniowym decydującą rolę odgrywa różnica ciśnień. Podczas gdy jeden koniec rurociągu jest wypełniony materiałem, który zamyka jego światło, na drugim końcu (np. w zbiorniku) za pomocą specjalnej pompy usuwa się część powietrza. W efekcie powstaje podciśnienie, które powoduje wsysanie materiału do wnętrza zbiornika. Cechą charakterystyczną takiego rozwiązania jest wymuszenie przepływu w jednym kierunku każdej cząsteczki substancji. Siła zasysania jest na tyle duża, że eliminuje ryzyko rozprzestrzeniania się surowca na boki czy osiadania na ściankach. Do transportu próżniowego wykorzystuje się specjalne urządzenia, których dystrybucją zajmuje się firma Pneumatechnik.

Urządzenia przeznaczone do transportu próżniowego materiałów sypkich mogą transportować substancje o różnej lotności, lepkości i ziarnistości. Są to zarówno kasze, cukier, granulaty czy tabletki, jak i materiały takie jak kakao, soda czy mąka ziemniaczana. Znajdują one zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym i innych.