uśmiechnięty pilot helikoptera
8 czerwca 2022

Kategoria:
Motoryzacja

Na czym polega różnica pomiędzy licencją pilota śmigłowca PPL i CPL?

Pilotowanie śmigłowca może wiązać się z wykonywaniem lotów turystycznych i być wspaniałym hobby lub okazać się metodą szybkiego przemieszczania się w interesach, jednak także przerodzić się w sposób zarabiania na życie. Ze względu na wymogi związane z bezpieczeństwem wykonywanie lotów statkiem powietrznym oznacza konieczność posiadania odpowiednich uprawnień. W przypadku śmigłowców będzie to licencja PPL albo CPL.

Co zapewnia licencja PPL?

Pilotowanie śmigłowca oznacza konieczność uzyskania licencji pilota turystycznego, który może brać udział w lotach niekomercyjnych. Pierwszym szczeblem kariery może się okazać licencja zezwalająca na odbywanie lotów śmigłowcem jako tzw. pilot rekreacyjny. Licencja LAPL(H) (Light Aircraft Pilot Licence for Helicopter) pozwala na obsługę lekkich śmigłowców jednosilnikowych zabierających maksymalnie 4 osoby łącznie z pilotem, o masie nieprzekraczającej 2 ton. Wiąże się to z ułatwieniami stosunku do PPL (H) co do czasu koniecznego szkolenia i procedury odnawiania uprawnień, ponieważ zamiast egzaminu wystarczy odbycie godzinnego lotu z instruktorem oraz 6 startów w charakterze dowódcy śmigłowca, a także częstotliwości powtarzania badań lekarskich – co 60 miesięcy do 40. roku życia i co 24 miesiące po jego ukończeniu.

Licencją, przy której nie istnieją podobne restrykcje, jest PPL(H) (Private Pilot Licence for Helicopter). Posiadacz licencji jest uprawniony do pełnienia czynności pilota-dowódcy lub 2 pilota na śmigłowcu, używanym do celów innych niż zarobkowy przewóz lotniczy, bez prawa pobierania za to wynagrodzenia. Szkolenie na licencję pilota tego typu oznacza wylatanie 45 godzin oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po przejściu przez całą procedurę można wykonywać loty dzienne, a także przystąpić do zdobywania uprawnień do przelotów nocnych. Licencja PPL(H) otwiera też drogę do licencji CPL(H).

Jakie możliwości daje licencja CPL?

Licencja CPL(H) (Commercial Pilot Licence for Helicopter) daje możliwość pilotowania śmigłowców w celach komercyjnych, pod warunkiem posiadania ważnego uprawnienia na typ śmigłowca wpisanego w licencji. Wśród wymagań stawianych przed rozpoczęciem szkolenia CPL(H), organizowanego np. przez firmę HeliMax, znajdują się m.in. wykazanie się nalotem jako pilot śmigłowca wynoszącym 155 godzin, w tym w roli dowódcy 50 godzin, a w lotach nawigacyjnych 10 godzin. Konieczne jest też ukończenie 18 lat oraz uzyskanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego 1 klasy. Należy też posiadać licencję PPL(H). Uzyskanie licencji CPL(H) wiąże się ze zdaniem egzaminu teoretycznego i praktycznego pod kontrolą Urzędu Lotnictwa Cywilnego.