remont maszyny budowlanej
21 grudnia 2020

Kategoria:
Motoryzacja

Na czym polega kapitalny remont maszyny budowlanej?

Każde urządzenie ulega zużyciu w związku z wykonywaną pracą, dlatego, aby utrzymać je we właściwym stanie, konieczne są konserwacje i remonty. Prace naprawcze, w zależności od ich zaawansowania, można podzielić na bieżące, średnie i kapitalne. Te ostatnie, zwane remontem kapitalnym, wykonuje się, jeśli znaczna część podzespołów urządzenia wymaga regeneracji lub wymiany.

Rola konserwacji maszyny budowlanej

Nikogo nie trzeba przekonywać, że prawidłowa konserwacja i regularne przeglądy mogą znacząco wpłynąć na żywotność danego sprzętu. Dotyczy to zarówno pojazdów i urządzeń grzewczych, jak i elementów linii produkcyjnych.

Takie zabiegi mają szczególne znaczenie w przypadku maszyn budowalnych. Są to urządzenia, które w codziennej pracy podlegają działaniu sił o dużych wartościach, wpływowi czynników zewnętrznych, a także mogą być nieprawidłowo użytkowane przez operatorów. Wszystko to sprawia, że podzespoły maszyny ulegają zużyciu i wymagają konserwacji, aby mogły funkcjonować prawidłowo – wyjaśnia pracownik firmy Inter-Mech z Gliwic.

Rodzaje remontów maszyn

Naprawy maszyn, w zależności od tego, jak wiele części jest poddawanych serwisowaniu, można podzielić na różne typy. Najbardziej podstawowym jest remont bieżący, które obejmuje konieczne prace konserwacyjne, takie jak mycie, czyszczenie, likwidowanie luzów, smarowanie czy regulowanie.

Bardziej zaawansowanym typem napraw jest remont średni, który może być związany z częściową rozbiórką urządzenia. Wykonuje się go zwykle, jeśli operatorzy zauważą drobne nieprawidłowości w działaniu maszyny. Taką naprawę warto zlecić fachowcom.

Najbardziej zaawansowaną naprawą jest remont kapitalny maszyny budowlanej. Można mówić o nim w przypadku, kiedy koszt wykonanych czynności serwisowych przekroczy połowę wartości urządzenia.

Remont kapitalny – etapy prac

Remont kapitalny, zwany również generalnym, polega na rozbiórce maszyny i wykonaniu wielu różnorodnych czynności diagnostycznych i naprawczych. Podczas diagnostyki można określić również, czy prowadzenie naprawy kapitalnej jest opłacalne. W przypadku poważnych uszkodzeń, korzystniejsze może być zainwestowanie w nowy sprzęt. Do czynności wchodzących w zakres remontu generalnego należą:

  • konserwacja napędu hydraulicznego,
  • montaż i zakuwanie przewodów,
  • wymiana podzespołów,
  • montaż sworzni,
  • montaż części zamiennych,
  • prace elektryczne,
  • piaskowanie i malowanie podzespołów.

Wymienione prace mogą być prowadzone w różnej kolejności i nie zawsze każda z nich musi być konieczna. O zakresie naprawy decyduje osoba odpowiedzialna za remont kapitalny. Może być nią wyspecjalizowany pracownik firmy dysponującej maszynami lub przedstawiciel zewnętrznej firmy usługowej.