rząd motocykli
22 listopada 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Motor a motocykl – dlaczego nie należy mylić tych pojęć?

Czy motor jest motocyklem i na odwrót? Czy podane pojęcia są ze sobą tożsame? Spór o terminologię wywołany niejasnym znaczeniem słowa „motocykl” i „motor” trwa od wielu lat, natomiast nie jest tak, że nie może zostać zakończony. Dla obu terminów ustalono konkretne definicje. Czym więc jest motor, a czym motocykl i dlaczego nie należy mylić tych pojęć? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, przeczytaj nasz artykuł do końca.

Jakie pojazdy nazywane są motocyklami?

Na początek zajmiemy się motocyklami – nazwa tych pojazdów jest w licznych kręgach uznawana za jedyną obowiązującą (w odniesieniu do motorów). Słowo „motocykl” pochodzi od francuskiego terminu „motocyclette” zastosowanego po raz pierwszy jako określenie pierwszego jednośladu z silnikiem autorstwa braci Werner. Czy takie znaczenie omawianego pojęcia zostało zakorzenione na gruncie polskim? Sprzedawcy tego typu pojazdów lub przedstawiciele wypożyczalni motocykli, takich jak wypożyczalnia Abacus Motorcycle Rental, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że słowo „motocykl” nie zawsze jest dobrze rozumiane. Jak więc należy je definiować?

We współczesnej kulturze polskiej motocyklami nazywa się jedno- lub dwuśladowe mechaniczne pojazdy, których masa własna nie przekracza 400 kg. Motocyklami są zarówno typowe pojazdy z dwoma kołami, jak i pojazdy trójkołowe o symetrycznym rozmieszczeniu kół. Wyróżnia się motocykle dwukołowe i wielośladowe (z bocznym wózkiem). Mówiąc o motocyklu, powinno się mieć na myśli przede wszystkim taki pojazd, który został wyposażony w silnik spalinowy.

Czy motor jest tym samym, co motocykl?

Nie bez powodu osoby wybierające się na wycieczki motocyklowe po Polsce lub po prostu jeżdżące na motocyklach na co dzień, stronią od używania słowa „motor” na wykorzystywany przez siebie pojazd. Wiele osób utożsamia motocykle z motorami, mając na myśli pojazd jednośladowy – co nie jest błędem, ale wyłącznie w mowie potocznej.

„Motor” to inaczej „silnik”. Wyraz ten służy też jako skrót terminu „motorrad”, który oznacza motocykl. Bardzo często zastępuje również słowo „motorower” czy „skuter”. Niemniej określanie nim jednośladu jest tylko częściowo uzasadnione i nie należy go używać w oficjalnych publikacjach. W luźnych rozmowach, na przykład podczas spotkań z przyjaciółmi, użycie słowa „motor” w podanym kontekście jest jak najbardziej w porządku. Jak to zapamiętać? Zastanów się, jak najczęściej nazywa się kierowcę jednośladu. Mówi się „motocyklista”, nie „motorzysta”. Prawda, że proste?