Międzynarodowe przewozy busem
5 stycznia 2020

Kategoria:
Motoryzacja

Międzynarodowe przewozy busem w świetle prawa

Przy międzynarodowym przewozie osób za pomocą busa przewoźnik nie potrzebuje takich uprawnień jak firmy oferujące transport w autokarach turystycznych. Nie znaczy to jednak, że żadne wymogi prawne nie muszą być spełnione. Dotyczy to m.in. przewoźników oferujących przejazdy do Niemiec. Przeczytaj, jakie wymogi powinien spełnić właściciel firmy, by móc legalnie oferować usługi transportowe.

Zmiany wprowadzone w 2013 roku

Bus to w opisie prawnym pojazd przeznaczony do przewozu 7 do 9 osób wraz z kierowcą. Na terenie Polski obowiązuje posiadanie stosownej licencji. Natomiast według nowelizacji ustawy dotyczącej transportu drogowego z 15 sierpnia 2013 r., na samochody konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu 9 osób z kierowcą nie udziela się już licencji na potrzeby międzynarodowego transportu. Dotyczy to Rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, Umowy INTERBUS, a także Umowy ASOR. Dlatego wiele polskich firm transportowych zdecydowało się na realizację połączeń za granicę w postaci przewozów kabotażowych, przejazdów liniowych lub okazjonalnych.

Umowy regulujące połączenia międzynarodowe

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że przewóz busem między Polską a innym krajem podlega przepisom danego kraju lub umowom dwustronnym. W przypadku przewozu osób do Niemiec jest to Porozumienie między Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Komunikacji Republiki Federalnej Niemiec w sprawie międzynarodowych przejazdów drogowych podróżnych i ładunków z 11 września 1969 r. w brzmieniu nadanym na mocy porozumienia z dnia 8 listopada 1991 r.

Pracownik firmy Inter-Bus mówi: Według tego dokumentu zezwolenie nie jest potrzebne w przypadku przewozu podróży objazdowej przy zamkniętych drzwiach, przewozu podróżnych w jednym kierunku bez powrotu oraz pustego kursu w celu odebrania podróżnych i powrotu do miejsca rozpoczęcia podróży.

Przepisy wewnętrzne kraju

W efekcie takiego porozumienia przewóz osobowy busem do Niemiec nieopisany prawnie wymaga wykupienia pozwolenia nawet wtedy, gdy przewoźnik posiada polską licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Niemieckie pozwolenie nie obejmuje także przewozu „od drzwi do drzwi”, ponieważ jest to usługa świadczona przez taksówki. Jednak mają do niej prawo także przewoźnicy, którzy wynajmują bus grupie pasażerów o wspólnym celu podróży. Na podstawie przewozów do Niemiec można zauważyć, jakie problemy wiążą się z transportem osób do różnych krajów. Przewoźnik musi spełniać zarówno prawo polskie, jak i prawo kraju, do którego realizuje połączenia.