ewidencja czasu pracy kierowców
11 stycznia 2020

Kategoria:
Motoryzacja

Korzyści z fachowych analiz ewidencji pracy kierowców

Obowiązujące przepisy prawa dotyczące czasu pracy kierowcy mają z założenia nie tylko poprawić bezpieczeństwo na drogach, ale też warunki zatrudnienia i wynagrodzenia samych kierowców. Niestety, w praktyce konieczność przestrzegania skomplikowanych zasad oraz wypełniania dodatkowych dokumentów postrzegana jest jako utrudnienie zarówno przez firmy przewozowe, jak i przez samych kierowców.

Kłopotliwy czas pracy kierowcy

Praca w transporcie drogowym nie należy do łatwych. Kierowcy właściwie zawsze pracują pod presją czasu, a obecnie – pod podwójną presją czasu. Terminowa dostawa to jedno, a jej realizacja zgodnie z przepisami to drugie. Wyzwaniem jest nie tylko zamknięcie się w sztywno wyznaczonym czasie jazdy, po którym kierowca musi odbyć obowiązkową przerwę, ale też prawidłowe wypełnianie kart pracy, a czasem nawet obsługa tachografu. Kary za nieświadome błędy i celowe wykroczenia są dotkliwe. Przykładowo, grzywna za skrócenie okresu odpoczynku dziennego o 1 godzinę wynosi 50 zł i kolejne 100 zł za każdą kolejną godzinę. Oznacza to, że w sytuacji, gdy kierowca zdecyduje się kręcić pauzę w oczekiwaniu na rozładunek pod rampą, ale z jakiegoś powodu w tym czasie musi choćby o metr odsunąć się od platformy, odpalając silnik – uruchamia tachograf, skraca przerwę, łamie prawo i naraża się na karę. Podobnych, z pozoru błahych, ale uciążliwych w razie kontroli PIP lub ITD błędów, kierowcy popełniają znacznie więcej. Najczęściej nieświadomie.

Ewidencja czasu pracy kierowców to obowiązek pracodawcy

Firma, która zatrudnia kierowców w oparciu o umowę o pracę, musi prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców. Pracodawca zobowiązany jest także do informowania swoich kierowców o obowiązujących przepisach dotyczących czasu pracy, a dopełnienie tego obowiązku niewątpliwie leży w jego interesie. Ponieważ to pracodawca odpowiada za kontrolę czasu pracy kierowców, właśnie on ponosi koszty kar za błędy wykryte podczas inspekcji. Najlepszym sposobem na uniknięcie takich nieprzewidzianych wydatków jest więc ścisłe przestrzeganie surowych, a jednocześnie skomplikowanych przepisów.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, przekraczanie przez kierowców dopuszczanego czasu pracy i skracanie czasu odpoczynku rzadko jest działaniem celowym, a wynika raczej z nieświadomości lub nieprawidłowego zaplanowania trasy (bez uwzględnienia ewentualnych utrudnień na drodze). Niektóre z przepisów zdają się przy tym przeczyć logice, która zachęca do ich łamania. Przecież mało który kierowca zdecyduje się na choćby 45-minutową przerwę, będąc 15 km od celu. Niestety, takie sytuacje trzeba brać pod uwagę podczas planowania trasy, a powoływanie się na zdrowy rozsądek podczas inspekcji niewiele pomoże – podkreśla ekspert z firmy MAWEX, zajmującej się m.in. fachową analizą ewidencji czasu pracy kierowców.

Co dają fachowe analizy czasu pracy kierowców?

Prawidłowa analiza czasu pracy kierowców wymaga nie tylko dokładnego prześledzenia danych z tachografów oraz kart pracy kierowców, ale też interpretacji tych danych pod kątem przepisów krajowych i umowy AETR. Zadanie jest na tyle wymagające, że – podobnie jak w przypadku prowadzenia księgowości – wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług firm outsourcingowych. Bez wątpienia jest to rozsądne rozwiązanie, które niesie ze sobą wiele korzyści.

Po pierwsze, właściciel firmy transportowej ma pewność, że wywiązuje się z obowiązku prowadzenia ewidencji zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców. Po drugie, prowadzenie ewidencji nie stanowi dodatkowego obciążenia dla administracji firmy, która może skupić się na realizacji głównych celów, czyli na świadczeniu usług transportowych. Co ciekawe, niektórzy usługodawcy, jak np. MAWEX, zajmują się także sporządzaniem ewentualnych odwołań do instytucji kontrolnych. Trzecią, i najważniejszą korzyścią z profesjonalnych analiz ewidencji czasu pracy kierowców jest możliwość uniknięcia kar i samych inspekcji. Pamiętajmy, że na częstotliwość inspekcji w firmie wpływa ilość wykroczeń odnotowanych podczas wyrywkowych kontroli pojazdów na drodze. Ponieważ analiza ewidencji pracy kierowców pozwala w porę wykryć najczęściej popełniane przez nich błędy, pracodawca może wprowadzić działania naprawcze – szkolenia, które uświadomią pracownikom, jakich działań nie powinni podejmować. Podsumowując, usługi tego typu dają jedną, najważniejszą korzyść – pozwalają firmie transportowej zaoszczędzić pieniądze i uniknąć zbędnych problemów z instytucjami kontrolnymi.