tir
17 grudnia 2020

Kategoria:
Motoryzacja

Jakie standardy muszą spełniać pojazdy do przewozu towarów?

Transport drogowy nie jest najwydajniejszą i najszybszą metodą przewozu ładunku, jednak pod względem elastyczności i wszechstronności znacząco przewyższa inne gałęzie tej branży. Aby był bezpieczny dla ładunków i opłacalny, powinno się go realizować wyłącznie przy użyciu pojazdów spełniających powszechnie przyjęte standardy. Dotyczą one między innymi stanu technicznego maszyn oraz ich wyposażenia.

Stan techniczny pojazdów

Podstawową kwestią jeśli mowa o standardach, które muszą spełniać pojazdy drogowe wykorzystywane w transporcie, jest ich zdatność do użytku do poruszania się po drodze.

 – Podobnie, jak samochody osobowe, pojazdy ciężarowe muszą regularnie przechodzić badania techniczne, wykonywane w uprawnionych do tego okręgowych stacjach kontroli pojazdów – mówi przedstawiciel firmy IntradeBadania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony wykonuje się corocznie, niezależnie od wieku pojazdu – pierwsze z nich wykonuje się po roku od pierwszej rejestracji. Brak badania wyklucza pojazd z ruchu drogowego.

Wyposażenie pojazdu transportowego

Każdy pojazd transportowy powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenia, których zadaniem jest kontrola bezpieczeństwa przejazdu. Są to:

  • Tachograf – to urządzenie rejestrujące różne dane dotyczące pracy pojazdu, między innymi czas jazdy. Kierowcy nie mogą pracować dłużej, niż ustawowe 9 godzin, w wyjątkowych sytuacjach czas ten można wydłużyć do 10 godzin. Wynika to z faktu, że zbyt długa jazda jest męcząca i prowadzi do osłabienia koncentracji, co przekłada się na większe ryzyko spowodowania wypadku drogowego. Tachograf wskazuje kierowcy, ile czasu może poświęcić na pracę.
  • GPS – system nawigacji satelitarnej to cyfrowa mapa dla kierowcy, która wskazuje mu drogę do celu. GPS jest przydatny również w monitorowaniu pozycji pojazdu, a tym samym stanowi informację dla zleceniodawcy, gdzie znajduje się jego towar.
  • Ogranicznik prędkości – ich celem jest zapobieganie nadmiernemu rozpędzaniu pojazdów ciężarowych na drogach.

Ponadto pojazdy transportowe powinny być wyposażone we wszelkie akcesoria niezbędne do zadbania o bezpieczeństwo podczas jazdy (np. apteczka, sygnalizacja), a także urządzenia niezbędne do zabezpieczenia towaru na czas transportu.

Standardy według umowy ADR

Umowa ADR wraz z ustawą o przewozie materiałów niebezpiecznych oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym wskazują, jakie wymogi powinny spełniać pojazdy transportowe, wykorzystywane do przewozu substancji i innych produktów kwalifikowanych jako niebezpieczne – np. paliwa, chemikaliów, materiałów wybuchowych. Wymogi te dotyczą między innymi konstrukcji pojazdów, ich parametrów technicznych, niezbędnego wyposażenia (np. określonych rodzajów gaśnic), a także oznaczeń. Pojazdy niespełniające tych wymogów nie mogą być wykorzystywane w transporcie wymienionych w dokumentach materiałów.