Laweta samochodowa
7 grudnia 2019

Kategoria:
Motoryzacja

Jakie standardy musi spełniać laweta samochodowa?

Laweta samochodowa okaże się niezastąpioną pomocą w przypadku jakichkolwiek kolizji drogowych lub awarii. Aby dobrze spełniała swoją funkcję, musi spełniać określone warunki w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Jakie są niezbędne wymogi techniczne dla tych pojazdów? Jak wygląda obowiązkowe ich wyposażenie? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Wymogi formalne

Przede wszystkim pojazd przeznaczony do krótkotrwałego przewożenia samochodów musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 262, poz. 2615). Do tego należy jeszcze dodać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 ze zmianami).

Laweta samochodowa powinna ponadto mieć zaświadczenia wystawione przez stację kontroli pojazdów upoważnioną do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
W dokumentach określa się m.in. ładowność pojazdu, liczbę miejsc i montażu haka holowniczego oraz jego masę całkowitą. Przed dopuszczeniem do ruchu należy także zadbać o przeprowadzenie kompleksowych badań technicznych.

Obowiązkowe wyposażenie lawety drogowej

„Pojazd przeznaczony do świadczenia usług pomocy drogowej musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy o żółtej barwie. Ten sygnał powinien być na tyle widoczny, by pozostali uczestnicy ruchu drogowego widzieli go z każdej strony z odległości co najmniej 150 metrów” – wyjaśnia ekspert z firmy Autox ze Skalmierzyc.

Laweta samochodowa ma kabinę kierowcy lub nadwozie w kolorze żółtym lub białym z żółtym pasem. Obowiązkowymi elementami w pojeździe przeznaczonym do przewożenia uszkodzonych pojazdów są:

  • hol giętki (do holowania motocykla),
  • hol sztywny (do holowania pozostałych pojazdów),
  • ostrzegawczy sygnał świetlny w kolorze żółtym,
  • zestaw świateł tylnych.

Ponadto, gdy na lawecie znajdują się części urządzeń wystające poza obrys podwozia, muszą być one oznakowane naprzemiennie pasami w barwach białych i czerwonych. Te elementy powinny być także wyposażone w światła o barwie białej z przodu pojazdu oraz barwie czerwonej – widoczne z tyłu.

Dodatkowe wyposażenie pojazdu typu laweta obejmuje na przykład przyczepę do przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2500 kg.

Wymagania techniczne dla lawety

Wszystkie lawety i przyczepy samochodowe muszą być wyprodukowane zgodnie z normami Unii Europejskiej. Wymagana jest ponadto pełna sprawność techniczna, potwierdzona przez ważny przegląd serwisowy. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości należy bezzwłocznie naprawić sprzęt.

Pojazd przeznaczony do przewożenia uszkodzonych samochodów i motocykli powinien być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.