wycena szkody samochodowej wypadek
11 października 2020

Kategoria:
Motoryzacja

Jakie czynniki wpływają na wycenę szkody samochodowej? – Nie tylko samo uszkodzenie.

Aby obliczyć wartość szkody samochodowej, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim należy zauważyć, że o odszkodowanie można się starać z polisy  OC sprawcy, jak i AC.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej OC i AC należy określić wartość samochodu. Dlaczego jest to tak ważne? Od wartości samochodu zależy wysokość składek ubezpieczeniowych, a także górna granica sumy ubezpieczenia. W przypadku uszkodzenia pojazdu z polisy AC na podstawie sumy ubezpieczenia obliczana zostanie wysokość odszkodowania.

Wycena samochodu zależy od jego marki, roku produkcji, pojemności silnika oraz stanu technicznego. Ważne, aby obliczona wartość nie była ani zaniżona, ani też zawyżona. Zbyt niska suma ubezpieczenia nie wystarczy na pokrycie kosztów uszkodzonego samochodu. Natomiast zbyt wysoka jedynie podwyższy składkę ubezpieczeniową, zaś po weryfikacji rzeczywistej wartości pojazdu nie zwiększy kwoty odszkodowania.

Jak określić wysokość odszkodowania?

Podstawę do obliczenia wysokości odszkodowania stanowi zakres uszkodzeń, wartość pojazdu oraz rodzaj szkody AC czy OC.. W przypadku niewielkich szkód właściciel pojazdu ma do wyboru dwa rozwiązania.

Jak tłumaczy rzeczoznawca samochodowy Piotr Kubatek:

Likwidując szkodę, właściciele aut mają dwie opcje do wyboru. Mogą zdecydować się na wypłatę przez towarzystwo ubezpieczeniowe stosownej sumy pieniędzy, za którą mogą naprawić samochód, albo mogą oddać auto do  warsztatu na naprawę, tzw. bezgotówkową. Wybór rozwiązania zależy od preferencji klienta.

W przypadku dużego uszkodzenia ubezpieczyciel może stwierdzić, czy pojazd uległ szkodzie całkowitej. Oznacza to, że koszt maksymalny naprawy przekroczy 70% wartości samochodu w przypadku szkody z AC oraz w przypadku szkody z OC ponad 100%. Natomiast nie jest to równoznaczne z otrzymaniem odszkodowania równego wartości pojazdu. W tym przypadku ubezpieczyciel określa rzeczywistą wartość samochodu oraz wartość pozostałości pojazdu po wypadku. Po obliczeniu różnicy między jedną a drugą kwotą otrzymujemy wysokość ubezpieczenia.

Niekorzystna wycena szkody samochodowej

W przypadku, kiedy właściciel pojazdu nie zgadza się z wyceną dokonaną przez ubezpieczyciela, może zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy. Wówczas rzeczoznawca wykonuje ponowny poprawny kosztorys szkód i określa dokładną wartość samochodu. Po zakończeniu tych czynności właściciel pojazdu ma prawo przedstawić ubezpieczycielowi nową wycenę i starać się o zwiększenie kwoty odszkodowania. Zgodnie z uchwałą SN z dnia 29.05.2019 takowe czynności rzeczoznawcy niezależnego powinny zostać zwrócone w całości.