Obowiązkowe badania lekarskie dla kierowców
5 listopada 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Jakie badania musi przejść kandydat na kierowcę?

Kandydat na kierowcę musi nie tylko zdać egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy wybranej kategorii, ale też przejść badania lekarskie. Ich celem jest ustalenie, czy stan zdrowia umożliwia mu prowadzenie pojazdów. W przypadku osób chcących zostać zawodowymi kierowcami obowiązkowych badań jest więcej. Jakie badania musi przejść każdy kandydat na kierowcę, a jakie są przeznaczone dla przyszłych zawodowych kierowców?

Obowiązkowe badania lekarskie dla kierowców

Każdy przyszły kierowca musi przejść obowiązkowe badania lekarskie, które kończą się wydaniem orzeczenia niezbędnego do otrzymania prawa jazdy. Badania te skupiają się przede wszystkim na sprawdzeniu:

 • wzroku i słuchu przyszłego kierowcy,
 • zmysłu równowagi,
 • układu sercowo-naczyniowego,
 • układu oddechowego.

Na takie obowiązkowe badania dla kierowców należy zabrać:

 • dokument tożsamości,
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku osób z wadą wzroku lub słuchu,
 • dokumenty medyczne – dotyczy osób przewlekle chorych (np. na cukrzycę), niepełnosprawnych.

Warto pamiętać, że badanie dla kierowców jest płatne (200 zł), więc trzeba zabrać ze sobą pieniądze.

Badania psychologiczne

Kolejny rodzaj badań dla kierowców to badania psychologiczne. Muszą je przejść osoby, które chcą wykonywać zawód kierowcy. Są wymagane przy wyrabianiu prawa jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D+E. 

Badania psychologiczne obejmują wypełnienie przez pacjenta ankiety i kwestionariusza osobowości. Kierowcy zawodowi są też badani pod kątem sprawności umysłowej, zdolności koncentracji i przerzutności oraz podzielności uwagi. Testy aparaturowe mierzą czas reakcji i sprawdzają koordynację wzrokowo-ruchową. Całe badanie trwa 50 min i kończy się podsumowaniem uzyskanej liczby punktów oraz wydaniem orzeczenia. Zarówno obowiązkowe badania lekarskie, jak i badania psychologiczne w Kielcach możesz wykonać w Ośrodku Szkolenia Kierowców LIDER.

W ramach przygotowania do badań psychologicznych trzeba zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku osób z wadą wzroku lub słuchu,
 • skierowanie na badania psychologiczne – jeśli wystawił je lekarz lub pracodawca,
 • dokumenty medyczne – w przypadku osób leczących się u psychiatry lub psychologa.

Badanie psychologiczne dla kierowców także jest płatne. Kosztuje 150 zł.

Zawodowi kierowcy muszą przejść badania nie tylko na początku, kiedy dopiero starają się o zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu. Powinni je ponawiać co 5 lat, dopóki wciąż pracują jako kierowcy.