transport training
21 grudnia 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Jaki jest zakres szkolenia ADR?

Przewożenie materiałów niebezpiecznych pojazdami transportu drogowego musi być zorganizowane zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Należy pamiętać przede wszystkim to, że nie każdy może taki transport zrealizować, wymaga to bowiem zdobycia konkretnych uprawnień. Wynika to z ryzyka, z jakim przewóz taki się wiąże. Sprawdź, dlaczego konieczne jest szkolenie ADR i jakie zagadnienia obejmuje.

 

Znaczenie szkolenia ADR i poruszane zagadnienia

Przedsiębiorcy mają obowiązek przeszkolenia pracowników, którzy mają zajmować się transportowaniem materiałów niebezpiecznych. Dotyczy to w szczególności:

  • spedytorów,
  • osób wystawiających dokumenty przewozowe,
  • osób zaangażowanych w napełnianie i ładowanie,
  • osób zaangażowanych w transport i rozładunek,
  • osób zaangażowanych w utrzymanie porządku.

 

Szkoleni pracownicy zdobywają informacje dotyczące wymagań wiążących się z przewozem i czynnościami manipulacyjnymi materiałami niebezpiecznymi.

 

Szkolenie ADR obejmuje tematykę związaną z zagrożeniami w transporcie substancji o zwiększonym ryzyku, a także przygotowanie bezpiecznego ich przewozu. Składa się ono z następujących części:

  • szkolenie ogólne,
  • szkolenie stanowiskowe,
  • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa.

Poruszane podczas kursu zagadnienia mają na celu zwiększyć wiedzę pracowników o ryzykach, a także bezpiecznych sposobach posterowania z materiałami niebezpiecznymi.

 

Szkolenie ADR – ogólne, stanowiskowe, z zakresu bezpieczeństwa

Szkolenie ogólne ma na celu przybliżenie pracownikom podstawowych wymagań, jakie znajdują się w regulacjach prawnych o przewozie towarów niebezpiecznych. Jak wskazują pracownicy firmy Trans Polonia Group, jego celem jest również poszerzenie wiedzy pracowników o klasach materiałów niebezpiecznych, grupach pakowania, nalepkach ostrzegawczych, sposobach przewozu i prawidłowego oznakowania.

 

Szkolenie stanowiskowe jest organizowane w celu przedstawienia pracownikom przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, adekwatnych do stanowisk pracy, jakie ci zajmują. Powinny na nim zostać przekazana wiedza o konkretnych materiałach, jakimi zajmuje się przedsiębiorstwo. Jest to szkolenie dedykowane dla ściśle określonych zadań, wykonywanych na określonych stanowiskach pracy. Należy tu zwrócić uwagę na to, czy w firmie realizowany jest transport multimodalny, a więc przy wykorzystaniu co najmniej dwóch rodzajów przewozu. Jeśli tak, pracowników należy zaznajomić z wymogami dotyczącymi różnych środków transportowych.

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa obejmuje wiedzę o właściwościach materiałów niebezpiecznych i zagrożeniach przez nie stwarzanych.