kosztorys naprawy samochodu
6 grudnia 2019

Kategoria:
Motoryzacja

Jak sporządzić kosztorys naprawy samochodu?

Sporządzenie kosztorysu naprawy samochodu będzie miało duży wpływ na decyzję ubezpieczyciela co do wypłaty odszkodowania i jego wysokości. Niewłaściwe opisanie i udokumentowanie może skutkować zaniżeniem wartości zniszczenia i odmową przyznania sumy, która w pełni pokryłaby wszystkie naprawy. Dlatego też wykonanie kosztorysu powinno być zlecane sprawdzonemu rzeczoznawcy.

Kosztorys podstawą do wypłacenia odszkodowania

Kosztorys musi być rzetelnie wykonany ze względu na częste praktyki ubezpieczycieli, którzy szukają podstaw do zaniżania odszkodowań. Zniszczenie starszego pojazdu lub wysokie koszty naprawy bywają pretekstem do wykazania szkody całkowitej, której koszty są znacznie większe niż wartość samochodu przed wypadkiem. Często sama wartość pojazdu jest zaniżana. W przypadku szkód częściowych ubezpieczyciele starają się zmniejszyć koszty naprawy poprzez wykazanie przedwypadkowego zużycia części wymagających naprawy, kosztów robocizny czy cen tanich zamienników.

Pracownik Zespołu Rzeczoznawców Samochodowych Maszyn i Urządzeń w Poznaniu mówi: Przedstawienie ubezpieczycielowi dokładnie sporządzonego kosztorysu naprawy samochodu będzie stanowiło podstawę do odwołania od jego decyzji w przypadku, gdy będzie ona krzywdząca dla ubezpieczonego.

Jakie elementy muszą się znaleźć w kosztorysie?

Kosztorys sporządza się według określonego schematu. Powinien zawierać szczegółowy wykaz liczb i rodzajów operacji niezbędnych do przeprowadzenia naprawy, wymiany i regeneracji wybranych części oraz lakierowania elementów karoserii. Musi także uwzględniać części podlegające wymianie lub naprawie, a także ich ceny. Ponadto kosztorys naprawy samochodu obejmuje liczbę, rodzaj i stawki roboczogodzin, które są niezbędne do naprawienia samochodu. Dotyczy to zarówno pracy mechanika, jak i blacharza czy lakiernika. Porównanie tych stawek pozwala sprawdzić, czy nie zostały one zaniżone. 

Kwalifikacja jakości części

W kosztorysie niezbędne jest określenie jakości części uwzględnionych przy kalkulacji, podanie ich producenta oraz dostawcy. Dzielą się one na 4 grupy. Literą O oznacza się części oryginalne lub serwisowe, które dostarcza, a niekiedy także produkuje koncern samochodowy. Części Q mają takie same właściwości jak części z grupy O, lecz pochodzą od dostawców na tzw. pierwszy montaż. Choć są produkowane w tej samej technologii, zawierają logo producenta, a nie koncernu. Można je naleźć w sklepach niezależnych. Części P są podobnej jakości, lecz nie używa się ich przy pierwszym montażu. Części Z są to po prostu wszystkie zamienniki, których nie można przypisać do powyższych kategorii.