legalizacja wagi samochodowej
26 grudnia 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Ile kosztuje legalizacja wagi samochodowej?

Prawo nakłada obowiązek przeprowadzenia legalizacji (oceny zgodności) wagi samochodowej wykorzystywanej w celach handlowych i w przemyśle. Jest to czynność niezbędna, by móc legalnie prowadzić biznes i nie obawiać się ewentualnych kar finansowych nałożonych w wyniku kontroli. Kto wykonuje legalizację? Od jakich czynników zależą widełki cenowe takich usług? Sprawdziliśmy to.

Podmioty zajmujące się legalizacją wag samochodowych

Waga samochodowa, zwana też najazdową, służy do precyzyjnego określania ciężaru pojazdu samochodowego. Jest używana często przy rozliczeniach handlowych, więc wymaga legalizacji. Za niewywiązanie się z tego obowiązku ustawodawca przewidział grzywny. Na szczęście nie ma problemu ze znalezieniem podmiotów, które w naszym imieniu dokonałyby legalizacji, bo jest na ich rynku wiele. Zajmuje się tym między innymi dostawca wag przemysłowych Tamtron Polska. Co więcej, w wielu przypadkach kupowane wagi samochodowe już posiadają legalizację. Legalizacja polega nie tylko na dopełnieniu urzędowych formalności, ale między innymi na sprawdzeniu poprawności i skuteczności działania urządzenia oraz prowadzeniu prac konserwacyjnych, jeśli w czasie kontroli stwierdzono usterki bądź nieprawidłowości. Na finiszu prac sprawdzoną wagę zabezpiecza się plombami (cechami). Zlecenie tej usługi profesjonalnym i rzetelnym podmiotom stanowi więc również gwarancję tego, że waga nie będzie wskazywać błędnych pomiarów. Takie firmy po skończonej usłudze przekazują klientom świadectwo legalizacji.

Od czego zależy cena legalizacji wagi samochodowej?

Nie ma jednej ceny legalizacji wagi samochodowej, bo na wartość tej usługi składa się wiele czynników, takich jak na przykład ilość i rodzaj legalizowanych wag, odległość od punktu serwisowego, uwarunkowania lokalne itp. Inne ceny obowiązują przy legalizacji wag o małych nośnościach, a jeszcze inne przy dużych. Wpływ na cenę ma też ilość użytych wzorców masy, ich ewentualny transport, nośność wagi, a także to, czy samodzielnie dostarczymy sprzęt do usługodawcy. Cena zależy również od stawek legalizacyjnych w Urzędzie Miar i od producenta wagi. Ci narzucają zróżnicowane widełki cenowe. Na stronach internetowych przedsiębiorstw zajmujących się legalizacją wag można znaleźć informacje, że ostateczna cena usługi ustalana jest w sposób indywidualny i po konsultacjach z klientami.