20 sierpnia 2019

Kategoria:
Motoryzacja

Filtracja w układach hydraulicznych – podstawowe informacje

System sterowania, jak również sam napęd hydrauliczny przez wielu jest uważany za trudny w utrzymaniu w odpowiedniej kondycji.  Dużo osób twierdzi także, że posiada on skłonności do pojawiania się usterek. Jednak tak naprawdę zdecydowana większość wszystkich awarii układów hydraulicznych spowodowana jest zanieczyszczeniami. Odpowiednia filtracja jest zatem niezwykle istotna, ponieważ to dzięki niej możliwe jest zachowanie całego układu w odpowiedniej kondycji.

Układ hydrauliczne – stosowane filtry

W każdym przedsiębiorstwie wykorzystującym nowoczesne urządzenia konieczne jest dopasowanie oraz zaprojektowanie systemu hydraulicznego. Jest to niezwykle istotne, ponieważ różne firmy mają inną specyfikę pracy i to właśnie w oparciu o nią powinna zostać zaprojektowana sieć hydrauliczna.

Firma odpowiedzialna za projektowanie całego systemu podejmuje również bardzo istotną decyzję – jest nią dobór odpowiedniego filtra. Wyróżnia się dwie metody filtracji w układach hydraulicznych:

  • mechaniczną,
  • siłową.

Pierwsza metoda – mechaniczna – jest jedną z najczęściej stosowanych. Dodatkowo sposób mechaniczny umożliwia wykorzystanie dwóch rodzajów filtrów. Są nimi filtry:

  • wgłębne,
  • powierzchniowe.

W przypadku filtrów wgłębnych ich zastosowanie wpływa na proces wyłapywania z układu wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Przekłada się to na ich dużą popularność. Bardzo często są one nazywane także filtrami roboczymi. W układach występują również filtry ochronne. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczanie najważniejszych elementów, składających się na system hydrauliczny.

Gdzie montowane są filtry w układach?

Specjalista z firmy “MEGAHYDRAL” PHU zauważa:

Sposób montażu, jak również umiejscowienia poszczególnych filtrów nie jest przypadkowy. Dopasowany jest między innymi ze względu na typ instalacji hydraulicznej. Inny sposób montażu dotyczy układu otwartego, a inny układu zamkniętego. Dla przykładu w układzie zamkniętym, filtry tłoczone niskociśnieniowe umiejscawiane są na drodze tłocznej pompy dopełniającej.

W przypadku układów o charakterze otwartym możliwe jest różne umiejscowienie filtrów.
W tego typu układach wyróżnia się cztery rodzaje filtrów:

  • tłoczone umiejscowione na przewodzie o takiej samej nazwie,
  • zlewowe montowane na tak zwanym przewodzie spływowym, który połączony jest ze zbiornikiem,
  • ssawnym montowany na przewodzie ssawnym,
  • w instalacji filtracji niezależnej.

Filtry do systemów hydraulicznych – jakie powinny mieć parametry

Najważniejszym parametrem, który dotyczy wszelkiego rodzajów filtrów, jest współczynnik filtracji. Jest on mierzony za pomocą dodawania do cieczy zanieczyszczeń, następnie płyn jest przepuszczany przez filtr. Im wyższy współczynnik filtra tym lepiej. Dzięki stosowaniu sprawdzonych filtrów o wysokiej jakości i wysokim współczynniku możliwe jest zapewnienie układowi hydraulicznemu działania przez długi czas bez występowania awarii.