23 lutego 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Czym się różni transport od spedycji?

Transport i spedycja to pojęcia pokrewne, które przez większość ludzi są używane zamiennie. Jest to jednak duży błąd, ponieważ spedycja obejmuje szerszy zakres działań od transportu. Transport realizuje przewóz ładunków, a spedycja to obszar, który odpowiada za realizację i organizację transportu. Czym więc dokładnie jest transport i spedycja i jakie są podstawowe różnice między nimi?

 Czym jest transport?

Podmiot zajmujący się działalnością transportową jest odpowiedzialny za przewóz towarów z punktu A do punktu B. Transport ten może być realizowany za pomocą rozmaitych środków, takich jak pojazdy drogowe, samoloty, statki i pociągi. Z tego względu wyróżnia się wiele odmian transportu, między innymi: transport morski, który obejmuje frachtowanie, lądowy, do którego zalicza się transport drogowy i kolejowy oraz transport powietrzny, czyli lotniczy.

 Oczywiście, transport, zwłaszcza ten międzynarodowy, może występować jako intermodalny., wykorzystujący więcej niż jeden środek transportu. Przykładowo przewóz towarów częściowo odbywa się samochodem, a następnie ładunek jest przeładowywany do samolotu.

 Prowadząc zarobkową działalność transportową trzeba pamiętać, że wiąże się to z obowiązkiem spełnienia określonych wymagań. Jedną z najważniejszych kwestii jest fakt, że pracownicy firmy transportowej muszą spełniać kompetencje zawodowe, udokumentowane w postaci certyfikatu kompetencji zawodowej. Wymóg kompetencji nie oznacza jednak, że właściciel firmy transportowej musi posiadać ten dokument. Taki certyfikat powinien obowiązkowo posiadać każdy, kto w danej firmie pełni funkcję specjalisty zarządzającego transportem.

 Czym charakteryzuje się spedycja?

Spedycja zajmuje się organizowaniem przewozu towarów i wszelkimi procesami z nim związanymi. Jest to więc pojęcie szersze w stosunku do definicji transportu.

 Jak mówi ekspert z firmy transportowo – logistycznej AnmarW zakresie firm spedycyjnych znajduje się więc przyjmowanie zleceń, które dotyczą spedycji, doradztwo spedycyjne, wybór i organizacja odpowiednich środków transportu. Spedycja zajmuje się także nadawaniem, odbieraniem, rozładowywaniem, przeładowywaniem i przekazywaniem przesyłek oraz dokumentacją dotyczącą przesyłki, czyli zawieraniem umów spedycyjnych, przetwarzaniem i kompletowaniem dokumentów, w tym wystawianiem listów przewozowych. Firmy spedycyjne oferują również ubezpieczenie przewożonych towarów i przygotowanie towaru do odpraw celnych.

 Dodatkowo spedytorzy zajmują się składowaniem towarów, sprzedażą ładunków, cesją praw i awizowaniem przesyłek. Zakres działań firm spedycyjnych jest więc bardzo szeroki, a to oznacza, że do ich realizacji niezbędna jest współpraca nie tylko z przewoźnikami, którzy są odpowiedzialni za transport, ale także z agencjami ubezpieczeniowymi i celnymi, portami lotniczymi, czy różnymi organami państwowymi.

 Transport i spedycja różnią się także specyfiką umów i odpowiedzialnością za realizację zleceń. W umowie spedycyjnej powinny się znaleźć zapisy mówiące o szerszym, niż tylko przewóz dóbr, zakresie działań na rzecz zleceniodawcy. Odpowiedzialność za zrealizowanie usługi w terminie i prawidłowo spoczywa na spedytorze, który odpowiada także za pracę przewoźników.