10 lutego 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Czym kierować się przy wyborze szkoły nauki jazdy?

Obecnie istnieje coraz więcej szkół nauki jazdy. Obowiązujące przepisy sprawiają, że założenie takiego ośrodka jest prostsze niż kilkanaście lat temu. Rozwojowi branży sprzyja także rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Czasem może się jednak okazać, że szkoła jazdy stanowi jedynie pomysł na biznes, i nie zapewnia kandydatom na kierowców profesjonalnego i rzetelnego przygotowania. Jak zatem dokonać wyboru ośrodka? Odpowiedź znajdziesz w kolejnych akapitach.

Statystyki zdawalności

Ważnym kryterium przy wyborze szkoły jazdy jest zdawalność. Aby uzyskać informacje w tym zakresie, można wystąpić do WORD – Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Rekomendacje znajomych

O jakości kształcenia w danym ośrodku świadczą także rekomendacje osób, które same niedawno przeszły kurs prawa jazdy. Klienci często trafiają do danego ośrodka właśnie z polecenia. Rekomendacje świadczą o wysokim poziomie danego ośrodka. Warto polegać na opinii znajomych i wymieniać się doświadczeniami. Można w ten sposób uzyskać przydatne informacje odnośnie przebiegu samego szkolenia i ewentualnych trudności, jakich doświadczali kursanci w trakcie zajęć. Wybierając szkołę jazdy, można także poszukać opinii w sieci – przeglądać fora internetowe lub rankingi ośrodków. Trzeba mieć jednak na uwadze, że niekoniecznie muszą być one wiarygodne.

 Lokalizacja

Dla wielu osób nie bez znaczenia jest lokalizacja danego ośrodka nauki jazdy. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z ofertą placówek znajdujących się w pobliżu naszego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Lokalizacja powinna być dostosowana do codziennego harmonogramu zajęć i sprzyjać optymalnemu wykorzystaniu czasu szkoleniowego.

Cena kursu i oferta

Istotnym kryterium jest cena kursu. Należy upewnić się, czy kwota ta obejmuje wszystkie niezbędne elementy szkoleń: materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne w wymiarze 30 godzin lekcyjnych, 30 godzin zegarowych jazd, oraz egzamin wewnętrzny – praktyczny i teoretyczny.

 Wyposażenie szkoły jazdy

Szkoła nauki jazdy powinna posiadać lokal biurowy, oznaczony nazwą i adresem, dostosowany do obsługi kursantów i przechowywania dokumentacji związanej ze szkoleniami. Niezbędna jest również sala wykładowa o powierzchni co najmniej 25 m 2, wyposażona w stoliki i odpowiednią ilość miejsc siedzących. Bardzo duże znaczenie ma wygląd placu manewrowego – powinien być on równy i zgodny z wymiarami. Ważne jest także to, aby plac był wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niż samochody przeznaczone do nauki jazdy – dodaje pracownik szkoły jazdy PZM.

Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do nauki jazdy. Samochód szkoleniowy musi być sprawny. Powinien być to ten sam pojazd, który jest wykorzystywany podczas egzaminu.

O jakości danej szkoły jazdy może świadczyć także jej wyposażenie dydaktyczne, obejmujące tablice do pisania, makiet i programów komputerowych, tablice poglądowe oraz teksty aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Wszelkie ewentualne wątpliwości warto niezwłocznie wyjaśnić, aby uniknąć przykrych niespodzianek.