paczka z zagranicy oclenie kurier
29 września 2020

Kategoria:
Motoryzacja

Czy przesyłki kurierskie z zagranicy podlegają ocleniu?

Benjamin Franklin powiedział, że na tym świecie dwie tylko rzeczy są pewne: śmierć i podatki. Cło to rzecz jasna pewna forma podatku, więc nie ma przed nim ucieczki. Oczywiście nie wszystkie przesyłki, które przychodzą do nas z zagranicy, podlegają ocleniu, lecz jedynie te, które docierają do naszego kraju spoza obszaru Unii Europejskiej. Towary z zagranicy docierają do nas trzema kanałami: przywozimy je osobiście, sprowadzają je importerzy albo też sprowadzane są przy pośrednictwie Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

Procedury celne związane z zagranicznymi przesyłkami kurierskimi

Zgodnie z obowiązującym u nas prawem za zapłatę należnego cła, VAT, a czasem także akcyzy od towaru przesyłanego drogą pocztową odpowiedzialny jest odbiorca paczki. Procedura odprawy przesyłek pocztowych jest nieco inna niż ta, która dotyczy towarów sprowadzanych bezpośrednio przez importerów hurtowych. Tutaj zgłoszenie celne oraz opis zawartości paczki jest wypełniane przez jej nadawcę, a czasem przez pracowników firmy kurierskiej, a w przypadku naszego kraju także przez urzędników Poczty Polskiej. Po przetransportowaniu paczki do jakiegoś konkretnego kraju w Unii Europejskiej, a w naszym przypadku do Polski, przesyłka musi zostać dostarczona do właściwego terytorialnie urzędu celnego, gdzie dokonywana jest odprawa towaru i wystawiony zostanie dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego. Po odprawie przesyłka jest zwracana poczcie lub firmie kurierskiej, które to przed jej wręczeniem odbiorcy zobowiązane są do pobrania od niego należności za cło i VAT, a później do wpłacenia ich na konto właściwego urzędu celnego. Dzieląc się z naszymi czytelnikami informacjami na temat przesyłek pocztowych z zagranicy, korzystamy z wiedzy, którą na ten temat podzielili się z nami pracownicy firmy kurierskiej Eupaco z Mrokowa.

Nie wszystkie przesyłki kurierskie z zagranicy podlegają ocleniu

Wbrew powszechnemu mniemaniu, nie za wszystkie przesyłki kurierskie docierające do nas spoza Unii Europejskiej zostanie nam naliczone cło lub VAT ewentualnie także akcyza. Na pewno VAT zapłacimy za każdy towar, który tam kupimy, jeśli jego wartość przekroczy 22 euro. Jeśli chodzi tylko o samo cło, to nie zapłacimy go od przesyłek nieprzekraczających wartości 150 euro. Gdy natomiast nadawcą paczki spoza obszaru UE będzie osoba fizyczna, a wartość towaru nie przekroczy 45 euro, to jego odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zapłacenia zarówno cła, jak i VAT-u. Przesyłki kurierskie tego typu traktowane są jak prezenty, pod warunkiem, że są wysyłane okazjonalnie, a nadawca nie pobiera za nie żadnych opłat. Pewnym ilościowym ograniczeniom przesyłanych w ten sposób produktów podlegają napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, perfumy i woda toaletowa, czego nie będziemy tutaj szczegółowo opisywać, ponieważ zainteresowani z pewnością sami łatwo znajdą interesujące ich na ten temat informacje; w każdym razie w przypadku przekroczenia wyznaczonych ilości tych właśnie produktów odbiorca paczki będzie musiał zapłacić cło, VAT oraz akcyzę.

Może się zdarzyć, że w przypadku przesyłek kurierskich lub pocztowych mających charakter prezentów, celnicy zażądają od odbiorcy oświadczenia, że sprowadzony towar nie jest przeznaczony na cele handlowe.