Motor
4 września 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Czy osoba z prawem jazdy kategorii B może prowadzić jednoślady?

Zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi wymaga odbycia kursu na prawo jazdy i zdania egzaminów. Istnieją jednak różne kategorie prawa jazdy, przy czym każda z nich upoważnia do kierowania jedynie wybranymi pojazdami. Czy osoba z prawem jazdy kategorii B może prowadzić jednoślady? Sprawdź, czym można jeździć, mając prawo jazdy kategorii B i jakie tak właściwie kategorie uprawniają do kierowania jednośladami.

Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii B?

Spośród wszystkich dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami mechanicznymi prawo jazdy kategorii B jest zdecydowanie najbardziej popularne. Wiele osób, które kończy 18 lat lub zbliża się do tego wieku, zapisuje się na kurs prawa jazdy, by jak najwcześniej móc samodzielnie poruszać się samochodem osobowym.

Instruktorzy szkół jazdy, takich jak na przykład Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-TEST, bardzo często pytani są o to, do czego tak właściwie uprawnia prawo jazdy kategorii B i czy mając taki dokument, możliwe jest prowadzenie jednośladu. Uzyskując prawo jazdy takiej kategorii, można kierować wybranymi jednośladami, ale nie tylko. Mając prawo jazdy kategorii B, można kierować między innymi:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla),
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba ma prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
  • motocyklem trójkołowym pod warunkiem, że osoba ma prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Jakie kategorie prawa jazdy uprawniają do kierowania jednośladami?

Wyróżnia się też inne kategorie prawa jazdy, dzięki którym można kierować jednośladami. Najbardziej podstawowa jest kategoria AM, która zastąpiła dawną kartę motorowerową. Po niej wyróżnia się kategorię A1 – dla osób, które ukończyły 16 rok życia, uprawniająca do kierowania dokładnie tymi jednośladami, co kategoria B. Istnieje też kategoria A2 umożliwiająca prowadzenie nieco większych jednośladów, dająca szersze uprawnienia niż kategoria B (w zakresie kierowania jednośladami).

Największe możliwości daje prawo jazdy kategorii A. Uzyskując taki dokument, można kierować motocyklem, motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg, a także pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.