Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy klimatyzacji?
17 grudnia 2017

Kategoria:
Motoryzacja

Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy klimatyzacji?

Częstotliwość przeglądów klimatyzacji

Przeglądu klimatyzacji w naszych samochodach dokonujemy raz do roku i to w zupełności wystarczy. W przypadku klimatyzacji w budynkach jest inaczej: większość fachowców zaleca dokonywanie przeglądu przynajmniej dwa razy w ciągu roku (najlepsze miesiące na skorzystanie z takiej usługi to marzec lub kwiecień i sierpień).

Jeśli instalacja znajduje się w pomieszczeniach serwerowni lub monitoringu, czy innych pomieszczeniach, gdzie klimatyzacja pracuje przez cały rok, zaleca się wykonywanie przeglądów aż cztery razy do roku. Na to, jak często dokonujemy przeglądów, ma więc wpływ przede wszystkim intensywność eksploatacji urządzeń – mówi nam przedstawiciel Zakładu usług chłodniczych Paszkowski z Ełku.

Czyszczenie i wymiana filtrów klimatyzatora

We włączonym klimatyzatorze nieustannie dochodzi do wymiany powietrza, które nigdy nie jest idealnie czyste. Drobne zanieczyszczenia, kurz, roślinne pyłki, sadza, to wszystko osadza się nie tylko na wewnętrznych filtrach, ale na całym urządzeniu. Bardzo ważne jest regularne czyszczenie klimatyzacji i wymiana filtrów, ponieważ jeśli pominiemy te czynności, we wnętrzu pomieszczenia szybko pojawi się niezdrowy mikroklimat. Jeśli zaniedbamy urządzenie, trudno będzie je po czasie dokładnie oczyścić, a ono z kolei nie będzie już w stanie oczyszczać powietrza, nawet z drobnoustrojów. Filtry są najbardziej narażonym elementem na wszystkie zanieczyszczenia i to ich zadaniem jest ich zatrzymywanie i pochłanianie. Producenci klimatyzatorów zalecają zwykle wymianę filtra raz na trzy miesiące, jednak czasem to nie wystarcza (na przykład w miastach, które zalewa coraz bardziej niepokojący nas smog). Najlepszym rozwiązaniem, by ustalić właściwą częstotliwość wymiany filtrów, jest skonsultowanie tego z firmą, która świadczy usługi z zakresu klimatyzacji i chłodnictwa. Fachowcy rzetelnie doradzą nam, jak często dokonywać wymiany filtrów. Warto też przy okazji omówić częstotliwość przeglądów i czyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej instalacji.