28 czerwca 2017

Kategoria:
Motoryzacja

Jak często należy wykonywać przegląd samochodu?

Posiadanie samochodu to nie tylko znakomite ułatwienie codziennego życia, ale również wielka odpowiedzialność – od tego, w jakim stanie jest nasze auto zależy bezpieczeństwo nie tylko nasze i naszych pasażerów, ale i znajdujących się w naszym otoczeniu innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest regularne dokonywanie przeglądów samochodu. Jednak odstępu między poszczególnymi kontrolami mogą być różne dla różnych pojazdów. Sprawdź, kiedy powinieneś odwiedzić stację kontroli pojazdów.

Kiedy należy wykonać przegląd samochodu?

Każdy rodzaj pojazdów podlega innym przepisom w kwestii przeglądów technicznych. W przypadku samochodów o masie do 3,5 tony pierwsza kontrola powinna odbyć się w przeciągu 3 lat od dnia rejestracji. Do drugiej kontroli należy zgłosić się szybciej, bo przed upływem dwóch lat od pierwszej kontroli. Trzecią i każdą kolejną kontrolę auto powinno przechodzić przed upływem roku od poprzedniej kontroli. Zasady te dotyczą zarówno samochodów nowych, jak i tych pochodzących z rynku wtórnego – oznacza to, że jeśli zakupimy auto używane, którego dopiero rok wcześniej zostało zarejestrowane przez pierwotnego właściciela, to najbliższy termin kontroli przypada dopiero za dwa lata. Oczywiście, od tych zasad są pewne wyjątki – auto sprowadzane z zagranicy powinno odbyć pierwszą kontrolę jeszcze przed jego zarejestrowaniem, zaś auta wyposażone w instalację LPG powinny przechodzić kontrolę corocznie, niezależnie od swego wieku. Do kontroli samochodu niezbędny jest dowód rejestracyjny auta, gdyż to właśnie w nim kontroler umieszcza informację o dacie odbytego przeglądu. W wyjątkowych sytuacjach kontrola może odbyć się przed ustalonym terminem – dzieje się tak w wyniku skierowania udzielanego przez Policję lub starostę, jeśli zachodzi podejrzenie, że stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu drogowemu.

Gdzie odbywają się kontrole?

Przeglądy samochodów odbywają się w uprawnionych do tego stacjach kontroli pojazdów. Wyróżniamy dwa ich rodzaje: podstawowe oraz okręgowe. W czym tkwi różnica?

Jak wyjaśnia specjalista z serwisu Pit Stop:Podstawowe stacje kontroli pojazdów uprawnione są do okresowego i dodatkowego badania stanu technicznego pojazdów samochodowych o dopuszczanej masie całkowitej do 3,5 tony, podczas gdy Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów mają znacznie szerszy zakres uprawnień. Mogą wykonywać kontrole wszystkich rodzajów pojazdów drogowych, w tym pojazdów ciężarowych, a także tych wyposażonych w instalację gazową.

Do OSK powinniśmy zgłosić się również w przypadku, gdy nasz pojazd sprowadzony został z zagranicy i do jego zarejestrowania musimy wykonać badania, a także wtedy, gdy pojazd jest skierowany na badanie przez Policję lub starostę.