Recykling starego akumulatora
5 listopada 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Co zrobić ze starym akumulatorem?

Stary akumulator należy bezwzględnie oddać do utylizacji. Po paru latach użytkowania akumulatory psują się i nie nadają do dalszego użytkowania. Zawierają wewnątrz różne substancje, które na skutek niewłaściwego składowania mogą przenikać do gleby i wód gruntowych. W efekcie stanowić będą zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt oraz środowiska naturalnego. Co powinno się zrobić ze zużytym akumulatorem? Wyjaśniamy w poniższym tekście.

Jak bezpiecznie pozbyć się zużytego akumulatora?

Wyrzucanie starych akumulatorów na śmietnik jest niezgodne z prawem i zagraża środowisku naturalnemu. Akumulator jest elementem, który składa się z wielu cennych surowców, dlatego recykling jest najlepszym rozwiązaniem na pozbycie się starego, zużytego sprzętu. Dzięki takiemu działaniu można również odzyskać część z surowców i wykorzystać do produkcji nowego akumulatora. Zmniejsza się także potrzeba wydobywania i pozyskiwania nowych surowców do produkcji. Dobrym rozwiązaniem jest również oddanie urządzenia do skupu akumulatorów. Pracownicy rozbiorą akumulator na poszczególne części, które następnie właściwie posortują. Takie działania pozwalają odzyskać wszystkie surowce, które się nadają do recyklingu.

Komu oddać stary akumulator do utylizacji?

Firmy zajmujące się skupem starych akumulatorów posiadają niezbędny sprzęt umożliwiający odbieranie nawet większych partii odpadów od firm. Profesjonaliści ze skupu odpadów Gomb-Złom przeprowadzają wstępną klasyfikację złomu, dzięki czemu zyskuje się pewność i gwarancję, że śmieci są zutylizowane zgodnie z przepisami prawa. Tak przeprowadzony proces sortowania umożliwia otrzymanie surowców po recyklingu, które będą wyróżniać się wysoką jakością. Rozwiązanie to jest korzystne nie tylko ze względu na stan środowiska naturalnego, ale przede wszystkim pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na m.in. wydobywanie ołowiu niezbędnego do produkowania nowych akumulatorów.

Czy warto oddawać akumulator do skupu?

Stary akumulator wyrzucony na śmietnik lub pozostawiony do rozkładu może mieć negatywny wpływ na środowisko. Niebezpieczne substancje, które znajdują się wewnątrz urządzenia, mogą przenikać do wód gruntowych, zanieczyszczając je. Recykling akumulatorów jest więc sposobem na bezpieczną utylizację i możliwość ponownego przetwórstwa. Oddając stary akumulator do skupu ma się gwarancję, że będzie poddany recyklingowi w bezpieczny sposób, bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. Specjaliści, którzy oferują takie usługi, dbają o to, aby Klient pozbył się akumulatora w wygodny sposób.