przeglad techniczny pojazdu przeglad okresowy auta
27 grudnia 2020

Kategoria:
Motoryzacja

Co w sytuacji, gdy auto nie przeszło przeglądu technicznego?

Negatywny wynik badania technicznego zawsze spowodowany jest wykrytymi usterkami pojeździe. Wiele osób w takim przypadku wini przede wszystkim diagnostę, co nie powinno mieć miejsca. Są dwa rodzaje usterek i w zależności od tego, z którym rodzajem mamy do czynienia inaczej wygląda postępowanie z takim pojazdem. Celem okresowych badań technicznych jest sprawdzenie, czy pojazd jest bezpieczny dla kierowcy, dla pasażerów oraz innych uczestników ruchu, także pieszych. Jego negatywny wynik oznacza, że poszczególne, wskazane przez diagnostę elementy po prostu nie spełniają stawianych przed nimi wymagań.

Usterki istotne

W przypadku wykrycia przez diagnostę istotnych usterek, czyli takich mogących naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska, wystawia on zaświadczenie o przebytym badaniu, jego negatywnym wyniku oraz o powodzie odmowy wydania pozytywnego wyniku badania.

W takim przypadku przegląd nie jest przedłużany, ale pojazd może odjechać ze stacji. Posiadacz samochodu jest zobowiązany do usunięcia wskazanych przez diagnostę usterek i do ponownego stawienia się na badaniu. Jeżeli posiadacz przyjedzie na tę samą stację kontroli przed upływem 14 dni, wykonane zostanie badanie częściowe. Sprawdzone zostaną wówczas tylko te elementy, przez które pojazd nie mógł pozytywnie przejść okresowego przeglądu technicznego. Opłata będzie obejmowała tylko sprawdzenie poszczególnych elementów. W przypadku, gdy właściciel pojawi się po przekroczeniu terminu 14 dni lub gdy ponowne badanie wykona na innej stacji, badanie będzie kosztowało pełną kwotę.

Usterki stwarzające zagrożenie

Jak wskazuje ekspert z warsztatu samochodowego w Toruniu Celmer:

– Pieczątka potwierdzająca przegląd techniczny w Dowodzie Rejestracyjnym jest potwierdzeniem tego, że pojazd może bezpiecznie i zgodnie z prawem poruszać się po drogach publicznych. Jazda bez ważnego badania technicznego, oprócz zagrożenia, może przynieść też nieprzyjemności w przypadku kontroli drogówki. Policjant ma prawo zatrzymać Dowód Rejestracyjny i przekazać pojazd do odholowania na koszt właściciela.

Jeżeli podczas okresowego przeglądu technicznego zostaną wykryte usterki, które stwarzają bezpośrednie i natychmiastowe, poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu diagnosta ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny takiego pojazdu, aby uniemożliwić dalsze poruszanie się pojazdu po drogach. Posiadacz jest wówczas zmuszony odholować pojazd do warsztatu, gdzie wskazane usterki zostaną usunięte, po czym ponownie udać się na badanie techniczne. Jeżeli diagnosta na powtórnym, pełnym badaniu nie stwierdzi usterek, dowód można odebrać we właściwym Wydziale Komunikacji.