3 listopada 2017

Kategoria:
Motoryzacja

Charakterystyka, zastosowanie i prawidłowa eksploatacja dźwignika samochodowego

Dźwignik (podnośnik) samochodowy to jedno z najważniejszych urządzeń obecnych w każdym profesjonalnym warsztacie motoryzacyjnym. Wykorzystuje się je przy pracach mechanicznych jak również blacharskich, lakierniczych czy wulkanizacyjnych. Podnośniki warsztatowe powinny być eksploatowane we właściwy sposób, gwarantując odpowiedni komfort pracy oraz należyte bezpieczeństwo w zakresie szeroko pojętej obsługi pojazdów.

Dźwigniki samochodowe są skonstruowane tak, aby zapewniać maksymalny komfort oraz bezpieczeństwo obsługi. O jakości danego urządzenia świadczy samo dopuszczenie do eksploatacji przez UDT. W utrzymaniu nienagannego stanu technicznego pomagają też okresowe przeglądy serwisowe i naprawy, przeprowadzane przez uprawnionych fachowców.

Eksploatacja dźwignika, a odpowiedzialność warsztatu

O prawidłowe funkcjonowanie podnośnika powinni zatroszczyć się w pierwszej kolejności pracownicy warsztatu. Warunkiem absolutnie koniecznym jest stosowanie się do zasad bezpiecznego użytkowania. Należą do nich m.in. przestrzeganie przepisów BHP, właściwe ustawianie i unoszenie pojazdów, zapewnienie wolnej przestrzeni nad oraz pod podnośnikiem, a także okresowe sprawdzanie zużycia elementów współpracujących. Pracownicy obsługujący dźwigniki powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi podnośników, a także są zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcją obsługi urządzenia. Warto pamiętać, iż również starsze podnośniki używane także powinny podlegać regularnym przeglądom technicznym.

Zaopatrzenie w instrukcje obsługi i eksploatacji

Instrukcja obsługi dźwignika ułatwia jego użytkowanie. Do każdego modelu podnośnika samochodowego powinna być przypisana odrębna instrukcja, objaśniająca budowę i sposób działania urządzenia. Zawarte tam opisy określają wymagania dotyczące bezpiecznej eksploatacji oraz prezentują informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach w zakresie obsługi i konserwacji. W instrukcjach są też wymienione szczegółowe zasady serwisowania i naprawy danych urządzeń, z uwzględnieniem najczęściej występujących usterek i awarii. To cenna wskazówka w sytuacji, gdy podnośnik odmówił posłuszeństwa i konieczna jest jego naprawa. Pamiętajmy, że podnośnik używany, nawet po wielu latach eksploatacji, wymaga możliwości identyfikacji – powinien posiadać stosowne oznaczenia.

Dopuszczenie podnośnika do użytkowania

Jak już wspomnieliśmy, podnośnik samochodowy musi być dopuszczony do użytku przez uprawnioną jednostkę dozoru technicznego. Warunkiem otrzymania dopuszczenia jest przeprowadzenie badań odbiorczych dźwignika w warunkach gotowości do pracy, czyli po uprzednim zainstalowaniu w warsztacie. Badania powinny być też przeprowadzone przy zmianie miejsca zainstalowania podnośnika, dokonanej naprawie, modernizacji itp. Ocenie podlega sprawność techniczna poszczególnych elementów urządzenia. Oprócz podstawowych badań i przeglądów są przeprowadzane próby statyczne i dynamiczne oraz stwierdzające szczelność układów hydraulicznych i pneumatycznych. Wszystko to w celu dokładnego ustalenia, czy podnośnik spełnia wymagane kryteria bezpiecznego użytkowania.

Obowiązek konserwacji urządzenia

Każdy sprzęt z czasem się zużywa. Z tego względu niezbędna jest jego konserwacja. Prace konserwacyjne przy podnośniku może wykonywać wyłącznie osoba z uprawnieniami, niezbędną wiedzą teoretyczną i praktyczną. Odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne wydaje organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Pamiętaj – przezorny zawsze ubezpieczony! Chcesz korzystać z podnośników samochodowych spełniających najbardziej restrykcyjne standardy bezpieczeństwa? Zaufaj dobrym dostawcom. Doskonały przykład stanowi firma ELWICO SERWIS z Warszawy, dysponująca bogatym doświadczeniem w zakresie oferowania urządzeń warsztatowych – w tym podnośnikami kolumnowymi, nożycowymi oraz podpodłogowymi, które są sprzedawane, montowane, serwisowane i rejestrowane w UDT.