wagi samochodowe
26 grudnia 2020

Kategoria:
Motoryzacja

Charakterystyka wag samochodowych

Wagi samochodowe to specjalistyczne urządzenia pomiarowe o wielu bardzo zaawansowanych funkcjach. Z uwagi na rozmiar oraz obszar zastosowania zaliczane są do wag przemysłowych. Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba szybkiego zważenia ładunku bez konieczności wyładowania go z naczepy samochodowej. Dobrym tego przykładem są m.in. kopalnie i punkty skupu płodów rolnych. Sprawdźmy zatem, czym charakteryzują się wagi samochodowe?

Jakie są rodzaje wag samochodowych?

Podziału wag samochodowych można dokonać na podstawie wielu kryteriów. Pierwszym i najpopularniejszym jest sposób użytkowania. W grupie tej znajdziemy urządzenia stacjonarne oraz mobilne. Te pierwsze w zależności od konstrukcji mogą być użytkowane na wolnym powietrzu lub tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Najchętniej wybierane są przez firmy, które prowadzą działalność wyłącznie w swojej siedzibie. Pod względem konstrukcyjnym wyróżniamy m.in. wagi zagłębione lub najazdowe, a z uwagi na materiał wykonania wagi betonowe oraz stalowe. W przypadku wag mobilnych, jak sama nazwa wskazuje mamy do czynienia z urządzeniami, które można transportować i użytkować w dowolnej lokalizacji. Inny podział wag samochodowych opiera się na modelu czujnika tensometrycznego, jaki został w wadze zamontowany. Jak bowiem wyjaśnia ekspert firmy Bielskie Wagi, importera i dystrybutora wag przemysłowych czołowych producentów:

Czujniki tensometryczne, nazywane także tensometrami są podstawowym elementem wszystkich wag elektronicznych. Dzięki dużej dokładności i czułości, niewielkim wymiarom oraz odporności na wstrząsy i wibracje znajdują zastosowanie w wagach laboratoryjnych, zbiornikowych czy platformowych. Jak zatem widać można dzięki nim dokonywać nie tylko pomiarów laboratoryjnych, ale także użytkowych. Doskonałym przykładem ich praktycznego zastosowania mogą być systemy automatyki wagowej stosowane nie tylko do ważenia pojazdów, ale też ciężarów zbiorników służących do magazynowania różnego rodzaju surowców. Dzięki połączeniu czujników tensometrycznych z modułami pomiarowymi można wykonywać nie tylko ważenie, ale także precyzyjne dozowanie ważonych produktów.

Na co zwracać uwagę przy zakupie wagi samochodowej?

Zakup wagi samochodowej to inwestycja obliczona na wiele lat eksploatacji, dlatego przy jej planowaniu warto bardzo starannie przemyśleć wszystkie kwestie, od ceny począwszy, a na serwisie skończywszy. Szczególnie istotny jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, bo wagi jak wszystkie inne urządzenia czasami mogą wymagać naprawy. Poza tym każda waga wykorzystywana komercyjnie musi posiadać legalizację, czyli świadectwo potwierdzające, że waga dokonuje prawidłowych pomiarów. Dotyczy to wszystkich wag bez względu na ich rodzaj i obszar zastosowania. Dokument taki jest wydawany przez Urząd Miar, a jego ważność wynosi 2 lata. Kupując nową wagę, otrzymujemy certyfikat legalizacji od producenta, ale kolejne jego przedłużenia musimy wykonać sami. Dlatego poszukując firmy, w której zakupimy wagę, warto wybrać taką, która zajmuje się również legalizacją i serwisem wag, dzięki temu następne legalizacje będziemy mogli zlecić tej firmie bez konieczności odwiedzania Urzędu Miar. Poza tym dystrybutorzy służą również pomocą w doborze odpowiedniego urządzenia, a także oprogramowania, które będzie w stanie zautomatyzować proces ważenia oraz dozowania.