22 marca 2017

Kategoria:
Inne

Znaczenie regularnego czyszczenia systemów wentylacji w przemyśle

Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz budynków przemysłowych jest kluczowe nie tylko z punktu widzenia zdrowia pracujących tam osób, ale też dla prawidłowego funkcjonowania sprzętów i przebiegu procesów technologicznych. Ważne jest więc utrzymanie systemów wentylacji i klimatyzacji w stanie pozwalającym tę jakość osiągnąć. Mało tego – regularne czyszczenie i serwisowanie tych systemów to wręcz obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Regulacje

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2000 r. wyraziła jasno, że każdy człowiek ma prawo do oddychania wysokiej jakości powietrzem wewnętrznym, które jest istotnym czynnikiem dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Dwa lata później polski minister infrastruktury wydał rozporządzenie, zgodnie z którym pracodawcy zostali zobowiązani do utrzymania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w stanie umożliwiającym dostarczenie powietrza o parametrach zgodnych z określonymi normami. Z kolei rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 2003 r. narzuca konieczność czyszczenia przewodów wentylacyjnych przynajmniej raz do roku, o ile warunki eksploatacji nie wymagają większej częstotliwości. Niedopilnowanie tego wiąże się więc z konkretnymi konsekwencjami wynikającymi z litery prawa.

Wydajność pracowników

Nie tylko ewentualną kontrolę powinien jednak mieć na względzie administrator obiektu przemysłowego, planując regularne czyszczenie systemu wentylacji i jego serwis. Niehigieniczne warunki panujące w takiej instalacji obniżają komfort pracy i zwiększają ryzyko zachorowania pracownika z powodu wdychanych przez niego bakterii i grzybów, które potrafią się w niej namnażać. – Również zanieczyszczenia zewnętrzne potrafią przenikać przez źle konserwowany system wentylacji do wnętrz, wpływając negatywnie na zdrowie pracowników – mówi fachowiec z firmy Klima-Venta z Wrocławia.

Uciążliwe alergie, katar, podrażnienie oczu, uczucie przemęczenia czy nawracające bóle głowy, ale też nieprzyjemne zapachy dolatujące z wymagającej serwisu instalacji – to wszystko sprawia, że zmniejsza się efektywność wykonania zleconych zadań, a nieobecność w związku z płatnym zwolnieniem chorobowym przekłada się na konkretne koszty dla pracodawcy. Dlatego tak ważne jest nie tylko mechaniczne czyszczenie przewodów wentylacyjnych, ale także wymiana filtrów oraz dezynfekcja i odgrzybianie.

Ryzyko finansowe

Jeśli te wszystkie czynności nie będą przeprowadzane przez dłuższy czas, ucierpi na tym nie tylko zdrowie pracowników. Zwiększy się też chociażby ryzyko zagrożenia pożarowego, a także wystąpienia awarii maszyn i innych urządzeń, które do prawidłowego funkcjonowania również potrzebują odpowiedniego poziomu czystości, wilgotności i temperatury powietrza. Może wreszcie zajść konieczność wymiany całej instalacji wentylacyjnej, co jest zarówno kosztowne, jak i niezwykle uciążliwe, bo może spowalniać procesy zachodzące w poszczególnych częściach obiektu, generując kolejne obciążenia finansowe. Regularne czyszczenie wentylacji w efekcie okazuje się znacznie tańsze, a płynące z niego inne korzyści są nie do przecenienia.