12 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Znaczenie odzysku odpadów i surowców wtórnych dla środowiska

Nadmierna produkcja odpadów jest obecnie najpoważniejszym problemem ekologicznym w Polsce. Każdego roku Polacy produkują ok. 12 milionów ton odpadów, co w przeliczeniu daje ok. 300 kg śmieci na mieszkańca. Co gorsza, ponad 70% tych odpadów trafia na wysypiska śmieci, co plasuje nas na jednym z najdalszych miejsc w rankingu krajów europejskich, gdzie średnia niezagospodarowanych odpadów wynosi około 38%.

Znaczenie recyklingu

Odzyskiwanie surowców wtórnych z odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie w produkcji jest najprostszym sposobem radzenia sobie z nadmiarem produkowanych śmieci – uważa nasz rozmówca z przedsiębiorstwa EKOPROD.

Recykling umożliwia nawet wielokrotne wykorzystanie materiałów  zawartych w odpadach, co ma olbrzymie znaczenie dla ekologii, ale także ekonomii krajowej gospodarki.

Naczelną zasadą recyklingu jest dążenie do maksymalnego wykorzystania tych samych materiałów przy możliwie najmniejszym nakładzie nowych surowców i energii niezbędnej do ich przetworzenia.

Surowce do odzysku

Najbardziej oczywistym materiałem do wtórnego wykorzystania wydaje się być papier. Surowcem naturalnym do wytwarzania papieru jest drewno, toteż zwiększenie udziału surowców wtórnych w jego produkcji, przekłada się na ograniczenie wycinki drzew. Ponowne wykorzystanie makulatury skutkuje też mniejszym zużyciem wody i energii oraz ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza w procesie produkcji.

Doskonałym surowcem wtórnym są również odpady z tworzyw sztucznych. Surowcem pierwotnym do ich produkcji jest ropa naftowa, a że proces rozkładu takich produktów wynosi nawet kilka tys. lat, są one wyjątkowo dużym obciążeniem dla środowiska.

Podczas rozkładu wydzielają substancje toksyczne, które przenikając do gleby i wód gruntowych stają się poważnym zagrożeniem dla organizmów żywych. Tymczasem jako surowiec wtórny stanowią świetny materiał do produkcji rozmaitych włókiem, folii, a nawet olejów opałowych.

Odpady szklane, choć nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, są doskonałym materiałem wtórnym, ponieważ nadają się do wielokrotnego, bezstratnego przetwarzania. Korzyścią ekologiczną z odzysku odpadów szklanych i ich ponownego wykorzystania jest zmniejszenie emisji CO2 i innych związków trujących podczas produkcji.

Ponowne wykorzystanie materiałów z odpadów aluminiowych to przede wszystkim metoda na oszczędzanie nieodnawialnych złóż boksytu. Dodatkowo, korzystanie z surowców wtórnych, podobnie jak w przypadku recyklingu szkła, pozwala ograniczyć emisję zanieczyszczeń produkcyjnych.

Jak wynika z powyższych rozważań, najważniejszą korzyścią przetwarzania odzyskanych surowców jest ograniczenie czerpania z surowców pierwotnych. W praktyce oznacza to ochronę naturalnych zasobów środowiska, ale także ograniczenie powstawania zanieczyszczeń i odpadów poprodukcyjnych. Niektóre odpady, nienadające się do uzyskania z nich pierwotnego materiału, można wykorzystywać również jako źródło energii.