23 stycznia 2017

Kategoria:
Inne

Znaczenie odnawialnych źródeł energii

Źródła energii odnawialnej, takie jak wiatr, słońce, wnętrze Ziemi czy fale oceaniczne, mogą z powodzeniem zastąpić znane wszystkim metody produkowania prądu i ciepła. Choć wykorzystywanie ich wciąż nie jest w naszym kraju aż tak popularne, to z roku na rok dziedzina ta rozwija się u nas coraz prężniej.

Czym jest energia odnawialna

Energię odnawialną pobierać można z niewyczerpywalnych, naturalnych źródeł, które do wytwarzania energii wykorzystują wiatr, ciepło ziemi, promieniowanie słoneczne, prądy i pływy morskie, spadki rzek, a także energię z biomasy, biogazu wysypiskowego czy biogazu powstającego przy odprowadzaniu lub oczyszczania ścieków. Są to źródła o wiele bardziej ekologiczne od tych tradycyjnych, takich jak ropa czy węgiel, których złoża maleją w bardzo szybkim tempie.

-Wzrost zapotrzebowania na paliwa kopalne jest związany z rozwojem przemysłu, postępem cywilizacyjnym i wzrostem liczby ludności na świecie. Niestety, te źródła energii mają duży udział w zanieczyszczaniu wody, gleby i atmosfery. Ponadto, nie są niewyczerpywalne. Z tego powodu zaczęto poszukiwać innych źródeł energii, bardziej przyjaznych zarówno środowisku, jak i ludziom. Odnawialne źródła energii są więc prawdziwym kołem ratunkowym – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę ANDRE TECH.

Rodzaje źródeł odnawialnych

Energię można czerpać z różnego rodzaju źródeł ekologicznych. Należą do nich:

  • energia wiatru – do jej wytwarzania konieczna jest siła wiatru, dlatego wykorzystanie tego źródła możliwe jest jedynie na określonych terenach, gdzie silne wiatry są zjawiskiem często występującym,
  • energia wodna – niewielkie zasoby tych źródeł  spowodowane są niekorzystnie rozłożonymi opadami, przepuszczalnością gruntów oraz niewielkim spadkiem terenu, dlatego aby wykorzystać ten rodzaj odnawialnych źródeł buduje się małe elektrownie na użytek lokalny,
  • energia słoneczna – najrzadziej spotykana w Polsce forma pozyskiwania energii, zapewne z powodu nierównego rozkładu promieniowania słonecznego w  cyklu rocznym,
  • biomasa – uzyskiwanie z niej energii odbywać się może w procesie bezpośredniego spalania biopaliw stałych bądź gazowych.