30 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Złom stalowy i żeliwny. Klasyfikacja

Recykling to obecnie jeden z filarów szeroko pojętej ochrony środowiska. Odzyskiwanie i przetwarzanie odpadów pozwala na zaoszczędzenie nie tylko surowców, ale też energii niezbędnej do ich produkcji. Szczególnie istotną rolę w tym zakresie odgrywa recykling złomu, czyli odpadów metalowych. Czym dokładnie charakteryzuje się złom stalowy oraz żeliwny?

Charakterystyka i klasyfikacja złomu stalowego i żeliwnego

Złom to wszelkie odpady metalowe, które można ponownie wykorzystać w procesie recyklingu poprzez ich przetopienie. Wyroby metalowe o takim przeznaczeniu mogą pochodzić np. z rozbiórek konstrukcji bądź też być pozostałością po produkcji przemysłowej. Do podstawowych odpadów tego typu zaliczamy złom obejmujący dwa najpopularniejsze stopy żelaza z węglem, czyli stal oraz żeliwo. Złom stalowy dzieli się na dwa gatunki, mianowicie na złom wsadowy oraz niewsadowy.

Złomem wsadowym nazywamy te odpady ze stali, które można od razu przetwarzać w piecach hutniczych, bez wcześniejszej obróbki. – Wyjaśnia przedstawiciel Spółki Lebal, której specjalnością jest handel surowcami wtórnymi i wyrobami hutniczymi. – Mowa tu o wyrobach stalowych o wymiarach 50/50 x150 cm i grubości powyżej 6 mm. Z kolei w przypadku złomu niewsadowego konieczne jest uprzednie przygotowanie takich odpadów do przetopienia poprzez poddanie ich obróbce mechanicznej bądź termicznej. Wyróżniamy przy tym złom cienki, obejmujący np. blachy stalowe o grubości do 4mm, a także złom gruby, czyli wyroby o znacznej grubości przekraczającej 4mm, takie jak grube pręty czy rury. Oprócz tego złom stalowy to również wióry.

Jeśli zaś chodzi o złom żeliwny, to może być on maszynowy bądź handlowy. Pierwsza kategoria obejmuje żeliwo ciemne, występujące np. w silnikach, natomiast druga – żeliwo białe, które spotkać można np. w instalacjach sanitarnych.

Jak wybrać dobry skup złomu?

Sprawny recykling złomu możliwy jest dzięki pracy skupów, które zajmują się kupnem i sprzedażą odpadów metalowych. Czym powinien charakteryzować się dobry skup złomu stalowego i żeliwnego? Przede wszystkim powinien zapewniać prawidłową klasyfikację odpadów oraz ich sortowanie, dbając przy tym o przestrzeganie norm obowiązujących dla poszczególnych krajów. Renomowane firmy świadczą kompleksowe usługi dostarczając specjalne pojemniki na złom oraz odbierając odpady od klientów. Profesjonalny obrót złomem to również terminowość dostaw, możliwość negocjacji cen oraz dopasowania formy płatności do indywidualnych potrzeb.