2 sierpnia 2020

Kategoria:
Inne

Złom – dlaczego należy oddać go na skup?

Zgodnie z ustawą o odpadach wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregowania odpadów przynajmniej w podstawowym zakresie. Śmieci z gospodarstw domowych dzielimy na 5 frakcji: plastik, szkło, papier, odpady roślinne i odpady zmieszane. Jak widać taki podział nie uwzględnia wielu przedmiotów, które zużywamy w naszych domostwach i w przedsiębiorstwach. Te trzeba przekazywać do specjalnych punktów odbioru lub skupów złomu.

Przeciętny Polak każdego roku produkuje ok. 300 kg śmieci. W sumie rocznie w Polsce powstaje 11 milionów ton odpadów komunalnych i aż 124 miliony ton odpadów przemysłowych. Skuteczne gospodarowanie odpadami jest obecnie jednym z największych i najpoważniejszych problemów środowiskowych w kraju.

Skupy złomu ratują środowisko

Nie każdy zużyty przedmiot możemy wyrzucić do osiedlowego kontenera lub wystawić przed dom, by odebrała go śmieciarka. Niektóre z wykorzystywanych przez nas sprzętów nie nadają się do wstępnej segregacji, ale nie mogą też być zakwalifikowane do odpadów zmieszanych, ponieważ trafiwszy na zwykłe składowisko, mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Odpady niebezpieczne muszą być utylizowane w specjalny sposób. Dobrym przykładem są baterie, których nie wolno wrzucać do odpadów zmieszanych, ale można umieścić je w specjalnych pojemnikach do zbiórki selektywnej, które znajdują się w niektórych sklepach. Nieco więcej wysiłku wymaga pozbycie się zużytego akumulatora samochodowego. Najlepszym rozwiązaniem jest wywiezienie go na skup złomu.

Nieprawidłowe składowanie akumulatorów stwarza poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z uszkodzonego akumulatora może wyciec ołów, rtęć i kwas siarkowy. Substancje te, po przedostaniu się do gleby, zatruwają ją i zabijają znajdujące się w pobliżu organizmy. W najgorszym przypadku mogą dostać się do wód gruntowych i wreszcie do naszych kranów. Właśnie dlatego dzikie wysypiska śmieci są szczególnie niebezpieczne i trzeba robić wszystko, by zahamować ich tworzenie – opowiada nasz rozmówca ze SKUPU ZŁOMU MŁODZIESZYN niedaleko Sochaczewa. Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanego personelu, odpowiedniemu sprzętowi i posiadaniu niezbędnych pozwoleń, pomagamy klientom w szybkim i bezpiecznym pozbywaniu się zużytych akumulatorów oraz innych kłopotliwych odpadów.

Skup złomu metalowego się opłaca

Do śmieci zmieszanych nie wolno też wrzucać elektroodpadów. Choć nie zawsze stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla środowiska, warto odzyskiwać z nich materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. W przewodach elektrycznych znajduje się m.in. cenna miedź, ze sprzętów domowych można odzyskiwać też inne metale nadające się do recyklingu, w tym np. stal i aluminium. Decydując się na przekazanie złomu do skupu, pomagamy naturze na kilka sposobów: ograniczamy rozrastanie się wysypisk śmieci, ale także wydobycie i zużywanie bezcennych surowców nieodnawialnych.

Ważnym argumentem przemawiającym za współpracą ze skupem złomu jest możliwość uzyskania zapłaty za przekazane odpady. Dobre skupy uczciwie wyceniają przekazywane im odpady, a w przypadku większych ilości, np. złomu żeliwnego i stali pochodzącej z remontu lub działalności przemysłowej, zapewniają klientom również ich transport.