18 maja 2017

Kategoria:
Inne

Jak zlikwidować działalność gospodarczą?

Coraz więcej Polaków decyduje się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Nie każda mała firma jest jednak w stanie osiągnąć sukces – jeśli decydujemy się na zakończenie pracy we własnym przedsiębiorstwie, nie możemy go po prostu porzucić. Musimy je zgodnie z przepisami zlikwidować. Jak należy to zrobić?

Wyrejestrowanie firmy i zgłoszenie do ZUS-u

Jeśli zamierzamy zamknąć naszą firmę, powinniśmy w pierwszej kolejności złożyć wniosek CEIDG-1 z informacją o likwidacji działalności gospodarczej. Możemy to zrobić na trzy sposoby:

  • Wypełniony wniosek zanosimy osobiście do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy
  • Wysyłamy wniosek pocztą do urzędu miasta lub gminy, pamiętając, by nasz podpis został poświadczony przez notariusza
  • Przesyłamy wniosek przez stronę internetową ceidg.gov.pl – ta opcja jest dostępna dla przedsiębiorców posiadających elektroniczny podpis lub profil zaufany.

Formularz należy złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty, którą w nim umieściliśmy. Wraz ze złożeniem wniosku informujemy o fakcie zamknięcia działalności urząd skarbowy, a także składamy żądanie wykreślenie z rejestru REGON. W dalszej kolejności musimy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS ZWUA, w którym wyrejestrowuje się ubezpieczonego.

Rozliczenie VAT-u

Jeśli jako przedsiębiorca jesteśmy płatnikiem VAT-u, przy zamykaniu działalności konieczne jest przygotowanie spisu z natury, czyli remanentu likwidacyjnego. Czym jest remanent likwidacyjny? W dużym skrócie to wykaz majątku firmy, między innymi:

  • Elementów wyposażenia, które były przeznaczone do użytku przez okres powyżej roku i których wartość początkowa wynosiła ponad 3,5 tysiąca złotych (np. samochód firmowy, komputer, urządzenia biurowe)
  • Towarów, surowców oraz produktów – dotyczy firm zajmujących się produkcją lub handlem.

Dzięki spisowi możliwe jest ustalenie kwoty, od której trzeba zapłacić VAT. Kwotę tę uwzględnia w się w ostatniej deklaracji VAT. 7 dni przed datą rozpoczęcia spisu należy pisemnie poinformować o zamiarze jego wykonania naczelnika naszego urzędu skarbowego. Ponadto konieczne jest złożenie do US formularzu VAT-Z, informującego o zakończeniu działalności gospodarczej. Na dostarczenie tego dokumenty mamy 7 dni od daty likwidacji firmy.

Pozostałe formalności

Poza złożeniem powyższych dokumentów konieczne będzie ponadto:

  • Sporządzenie wykazu składników majątku – podobnie jak w opisanym wyżej remanencie likwidacyjnym, w wykazie tym ujmujemy sprzęty o wartości powyżej 3,5 tys. złotych oraz towary, surowce i produkty, jednak nie składamy go do żadnego urzędu lecz włączamy do dokumentacji zlikwidowanej firmy i przechowujemy.
  • Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów – w tym celu należy sporządzić kolejny spis z natury, lecz bez środków trwałych. Na podstawie tych danych oraz danych z KPiR obliczany jest finalny dochód firmy, od którego koniecznej jest zapłacenie podatku dochodowego
  • Zamknięcie kasy fiskalnej – czynność ta powinna odbywać się w obecności pracownika urzędu skarbowego, który dokonuje odczytu zawartości pamięci kasy oraz wykonuje stosowny protokół

Poza odpowiednimi urzędami powinniśmy o fakcie zlikwidowania działalności poinformować również naszych partnerów, dostawców oraz klientów i w razie konieczności rozwiązać umowy z nimi zgodnie z ujętymi w nich warunkami. Ponadto należy pamiętać, że każdy przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać dokumentację zamkniętej firmy przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiła likwidacja firmy.

Jeśli opisane wyżej procedury wydają nam się zbyt skomplikowane i czasochłonne, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, czyli biur rachunkowych, takich jak Dom Podatków z Warszawy. W jego ofercie znajdziemy szeroki wachlarz usług z zakresu obsługi księgowej firm, w tym związanych z likwidacją działalności gospodarczej