12 października 2019

Kategoria:
Inne

Zawód geolog. Uprawnienia i możliwości specjalistów

Na przestrzeni lat wyodrębniliśmy liczne działy geologii podstawowej oraz geologii stosowanej. Ta druga obejmuje geologię złóż, hydrogeologię, geologię środowiskową i gospodarczą oraz geologię inżynierską. W naszym artykule opowiemy o uprawnieniach i możliwościach specjalistów, którzy są związani z geologią inżynierską, a konkretniej geologią inżynierską ściśle połączoną z budownictwem.

Uprawnienia geologiczne

Możliwości geologa określają jego uprawnienia geologiczne, o które ubiegać może się każdy, kto ma właściwe wykształcenie, odpowiedni tytuł zawodowy i odbył praktykę zawodową. Polskie prawo uprawnienia geologiczne dzieli na kilka kategorii – w nich wyróżnia szczegółowe wymagania dla osób, które mogą ubiegać się o konkretne uprawnienia. Mogą być związane z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, zagospodarowania przestrzennego itp., poszukiwaniem i rozpoznawaniem wód podziemnych, czy poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin. Przyjrzyjmy się bliżej tym pierwszym.

Możliwości geologów powiązanych z budownictwem

By opowiedzieć o możliwościach geologów, poprosiliśmy fachowców z ogólnopolskiej sieci laboratoriów badawczych Grupa BARG, by przybliżyli nam kilka ważnych specjalności swoich pracowników. Geolog z właściwymi uprawnieniami może zajmować się przeprowadzaniem badań geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zarówno projektowania, jak i realizacji obiektów budowlanych. Przeprowadza takie badania także dla planowania przestrzennego. Geolog opracowuje dokumentacje badań podłoża gruntowego i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, przygotowuje projekty robót geologicznych. Może wykonywać badania warunków gruntowo-wodnych, co jest szczególnie cenne na etapie zakupu działek budowlanych, bo pozwala ustalić ich przydatność. Geolog może zajmować się także badaniami geologiczno-inżynierskimi, które pozwalają ustalić przyczynę awarii budowlanej. Praca geologa to również pełnienie nadzorów geologicznych budów w zakresie robót ziemnych, a także odbiory wykopów i nasypów. Od fachowca związanego z geologią inżynierską możemy również oczekiwać doradztwa w zakresie przydatności danego terenu pod planowaną inwestycję. To doradztwo związane z warunkami gruntowo-wodnymi. Wszelkie przekroje, karty, profile, mapy i inne dokumenty, które zawierają rysunki, schematy, wykresy, przygotowywane są w programie używanym przez inżynierów powiązanych z wieloma branżami – AutoCAD. Pozwala to z nich wygodnie korzystać biurom projektowym. Możliwości specjalisty związanego z geologią inżynierską są więc bardzo szerokie.