Zatrudnienie obcokrajowca
8 marca 2020

Kategoria:
Inne

Zatrudnianie cudzoziemca. Jakie formalności należy wypełnić?

Wraz z rozwojem handlu zagranicznego w krajowych firmach zaczęto stawiać na zagranicznych pracowników. Każdy z przedsiębiorców zatrudniający obcokrajowca powinien jednak pamiętać o konieczności spełnienia formalności, dzięki którym cała procedura jest legalna. Brak odpowiednich zezwoleń może skutkować wyciągnięciem konsekwencji prawnych – a tego każda firma wolałaby uniknąć.

Kwestie formalne konieczne do spełnienia przy zatrudnieniu pracowników zagranicznych

Przyjęcie na stanowisko pracownicze obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej nie stanowi obecnie większego problemu. Osoby takie nie potrzebują pozwolenia na pracę, a jeżeli zdecydują się na nią – przysługuje im prawo pobytu w kraju.

Specjalista z firmy A&P SERVIS AGENCJA PRACY ARKADIUSZ KRZYCZMONIK zauważa: Sprawa ulega komplikacji, jeżeli potencjalny kandydat na pracownika pochodzi z kraju, który nie należy do UE. W takim przypadku konieczne jest przedłożenie odpowiednich dokumentów, potrzebnych do zawarcia umowy. Bardzo ważną kwestią jest również czas oczekiwania na wydanie odpowiedniej decyzji – ten może wahać się w zależności od regionu. Wynosi on od 30 dni do nawet 90 dni.

W Polsce istnieje możliwość zatrudnienia osoby spoza krajów członkowskich UE na dwa sposoby. Na podstawie:

  • zezwolenia na pracę,
  • uproszczonej procedury oświadczenia o powierzeniu pracy.

Zezwolenie na pracę osoby z innego kraju – jak to wygląda?

Zatrudniając obcokrajowca w oparciu o zezwolenie o pracę, można tego dokonać na podstawie sześciu różnych rodzajów dokumentów. Dotyczą one pracy:

  • w firmie, której siedziba lub też oddział znajduje się na terenie Polski,
  • związanej z pełnieniem funkcji w zarządzie danej firmy, która wpisana została do rejestru przedsiębiorców (dotyczy to również spółek komandytowych, czy też komandytowo-akcyjnych),
  • osób, które zatrudnione są w swoim kraju, a w Polsce wykonują oddelegowane zlecenia, a ich czas nie przekracza 30 dni kalendarzowych w danym roku,
  • w zagranicznej firmie, która nie posiada swojego polskiego oddziału na terenie Polski, a pracownik został oddelegowany do Polski w ramach pracy tymczasowej,
  • osób spoza UE, które wykonują ją dla zagranicznej firmy i zostały oddelegowane do Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych sześciu miesięcy,
  • zatrudnionych, którzy podejmują się zajęcia sezonowego.

Inny sposób zatrudnienia obcokrajowca

Drugim sposobem zatrudnienia obcokrajowca są uproszczone procedury oświadczeń o powierzeniu pracy. To rozwiązanie możliwe jest tylko dla obywatelki kilku krajów spoza Unii Europejskiej – Armenii, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Rosji oraz Mołdowy. Mogą oni wykonywać w Polsce pracę przez okres sześciu miesięcy w ciągu roku. W tym przypadku nie ma także potrzeby uzyskiwania żadnego pozwolenia, co znacznie skraca czas załatwiania wszelkich formalności i rozpoczęcia samej pracy.