1 stycznia 2017

Kategoria:
Inne

Zastosowanie urządzeń do obróbek cieplno-chemicznych

Procesem, który pozwala zróżnicować własność oraz skład chemiczny wyrobu w jego rdzeniu oraz warstwie wierzchniej, jest obróbka cieplno-chemiczna. Proces ten odbywa się przez wprowadzenie do wierzchniej warstwy konkretnego wyrobu albo pojedynczego, albo kilku pierwiastków chemicznych. Jednym z rodzajów obróbki cieplno-chemicznej jest nawęglanie, wykorzystujące specjalne piece.

Piece wykorzystywane do obróbek cieplno-chemicznych

Piece wykorzystywane w nawęglaniu pozwalają na tworzenie kół zębatych, wałków uzębionych, sworzni tłokowych bądź kulistych czy wałków łożysk tocznych charakteryzujących się większym wymiarem – wymienia nasz ekspert z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń do obróbek cieplno-chemicznych, można uzyskać pożądaną twardość wierzchniej warstwy wyrobów. Oprócz nawęglania przeprowadza się też azotowanie, borowanie czy chromowanie. Każdy z procesów wymaga innych urządzeń.

Zastosowanie innych urządzeń do obróbek cieplno-chemicznych

Innym urządzeniem wykorzystywanym w procesie obróbki cieplno-chemicznej jest sprzęt służący do automatycznej kalibracji użytkowych czujników temperatury. Na następnym miejscu znajdują się urządzenia dla inżynierii materiałowej, których celem jest automatyczne oznaczanie temperatur przemian fazowych w przypadku ciał stałych. Do niniejszych przemian fazowych zaliczają się spiekanie, mięknięcie, topnienie, a także rozpływ. Urządzenie to określa także kąt zwilżalności oraz napięcia powierzchniowego. Obróbka cieplno-chemiczna wymaga również aparatury do badania jakości paliw stałych, do badania materiałów odlewniczych, jak również do wytwarzania próbek koksu. Ostatnim urządzeniem zaś jest urządzenie wykorzystywane do oznaczania redukcyjności rud żelaza. Sprzęty te można znaleźć w odpowiednich firmach zajmujących się urządzeniami cieplno-chemicznymi.